Archiv pro rubriku: Aktuality

Informace k vyúčtování podpor

Vážení klienti, rádi bychom Vás tímto upozornili, že od 30.6.2016 je písemné vyúčtování podpory části úroků z úvěru zasíláno pouze elektronicky na Vámi uvedený kontaktní e-mail. V případě, že kontaktní e-mail není uveden, je zasíláno poštou. S ohledem na výše uvedené Vás tímto prosíme o uvádění aktuálních e-mailových kontaktů v žádostech o podporu. V případě, že jste obdrželi platbu podpory části úroků z úvěru a písemné vyúčtování Vám nepřišlo nebo není kompletní, nebo v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se vyúčtování podpor, nás neváhejte kontaktovat na telefonu 225 989 472 nebo na e-mailu: cerny@pgrlf.cz.  

Úvěrová infolinka

Rádi bychom své klienty upozornili, že byla nově zřízena úvěrová infolinka, na kterou je možné se obracet s dotazy vztahujícími se k úvěrům poskytovaným PGRLF, a.s.: Úvěrová infolinka:   +420 727 946 538

Pomoc hospodářům a krajině

Srdečně Vás zveme na setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy strategie resortu Ministerstva zemědělství. 14. 10. 2016, 14:00 hod. Dům kultury Mladá Boleslav Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav Program

Orientační kalkulačka vyhodnocení ekonomické situace žadatele pro účely Investičních a Provozních úvěrů

Chtěli bychom upozornit žadatele o poskytnutí Investičního či Provozního úvěru na možnost vypočtení orientačního vyhodnocení ekonomické situace žadatele před podáním žádosti o úvěr: Kalkulačka – FOP                  Kalkulačka – PO Výstup z rychlého hodnocení je pouze orientační a slouží pro informační účely žadatele,  nejedná se o návrh na  uzavření smlouvy a pro PGRLF není závazný.    Závěrečné rozhodnutí o poskytnutí úvěrů je komplexním hodnocením celé řady finančních a nefinančních ukazatelů a PGRLF si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání. Hodnocení provedené prostřednictvím kalkulačky ze své povahy nebere v úvahu některé aspekty, které jsou součástí celkového vyhodnocení, např. nefinanční ukazatele (kvalita podnikatelského Pokračování »

PGRLF začne opět přijímat žádosti o investiční a provozní úvěry

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) se zaměří zvláště na podporu chovatelů hospodářských zvířat, pěstitelů ovoce a zeleniny i dalších takzvaných citlivých komodit. Podpořeni mohou být také zpracovatelé zemědělských produktů a podnikatelé z oblasti lesního hospodářství či těžby dřeva. Příslušné úpravy programů Investiční úvěry a Provozní úvěry schválilo představenstvo PGRLF a jediný akcionář PGRLF. Fond začne přijímat žádosti podle upravených podmínek od 17. října 2016. Žadatelé o úvěr si budou moci nově požádat o následné snížení jistiny až do výše 50 procent z celkové výše úvěru. Vždy však platí, že následné snížení jistiny nemůže být vyšší než korunový Pokračování »

Rekordní zájem zemědělců o programy PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) letos přijal už více než 12 tisíc žádostí o využití některého z jeho programů. Schváleno jich přitom k dnešnímu dni bylo téměř 8200. „Ve srovnání s loňským rokem jde skutečně o velký nárůst zájmu zemědělců, za celý rok 2015 jsme žádostí měli 10600 a schváleno jich bylo přes 8500,“ komentuje průběžné letošní výsledky po necelých třech čtvrtletích předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula. Největší zájem je tradičně o program Zemědělec a o finanční podporu pojištění. U programu Zemědělec PGRLF pomáhá především vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do Pokračování »

Aktuální informace o stavu zpracování podaných žádostí o úvěry

V současné době je příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry pozastaven, avšak PGRLF brzy začne opětovně přijímat žádosti v rámci těchto modifikovaných programů. Nyní se ve spolupráci s ministerstvem zemědělství upřesňují podmínky pro poskytování podpor u citlivých komodit a pro zpracování zemědělských produktů. Aktualizované podmínky pro poskytnutí úvěrů zveřejníme 3. října 2016, termín obnovení příjmu žádostí byl stanoven na 17. října 2016. Chtěli bychom všechny žadatele ubezpečit, že se všemi přijatými žádostmi o poskytnutí Investičních úvěrů a Provozních úvěrů intenzivně zabýváme. Už jsme kontaktovali více než 70 % žadatelů s požadavkem na doplnění a zaslání dalších podkladů. Pokračování »

Pomoc hospodářům a krajině

Srdečně Vás zveme na setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a jeho týmem nad tématy strategie resortu Ministerstva zemědělství. 30. 9. 2016, 14:00 hod. NH Collection Olomouc Congress HOTELPARK Stadion a.s. Legionářská 1311/21, Olomouc Program

Aktuální informace o stavu zpracování podaných žádostí o úvěry

Chtěli bychom všechny žadatele o úvěry v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry ubezpečit, že se všemi žádostmi přijatými v prvním kole intenzivně zabýváme. K dnešnímu dni jsme už kontaktovali 60 % žadatelů s požadavkem na doplnění a zaslání dalších podkladů. Na naší personálně posílené infolince jsme všem klientům i nadále k dispozici.

Téměř polovina zemědělců má zájem přispívat do Fondu těžko pojistitelných rizik

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) pokračuje v přípravě Fondu těžko pojistitelných rizik. Kvůli zpracování variantních řešení realizoval společně s agenturou PPM FACTUM rozsáhlý celorepublikový výzkum mezi zemědělci. Cílem bylo především ověřit jejich zájem o účast v tomto fondu a zjistit, zda jsou ochotni do fondu pravidelně přispívat. Z výzkumu vyplynulo, že přibližně polovina (49 %) zemědělských podniků vyjadřuje zájem být účastníkem Fondu těžko pojistitelných rizik (FTPR). Častěji jde o právnické osoby, zejména větší firmy se 100 a více zaměstnanci – v této kategorii mají zájem asi dvě třetiny (68 %). Častěji jsou to firmy, jimž nastala škoda Pokračování »