Orgány společnosti

PGRLF je, z hlediska právní formy, akciová společnost. Vlastníkem 100% akcií je Česká republika a jejím zástupcem pověřeným výkonem akcionářských práv je ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Činnost společnosti se řídí zejména občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ustanovením § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Statutárním orgánem PGRLF je představenstvo, kontrolní funkci má dozorčí rada a výbor pro audit.

PGRLF má jediné pracoviště v Praze. Kromě toho spolupracuje s regionálními pracovišti resortu zemědělství (regionální pracoviště SZIF a pozemkové úřady), které plní funkci kontaktních míst.

Dozorčí rada

FUNKCE JMÉNO
Předseda dozorčí rady Ing. ZDENĚK ADAMEC
 ­  ­
Člen dozorčí rady Ing. VÁCLAV HLAVÁČEK, CSc.
Člen dozorčí rady Ing. MARTIN FANTYŠ
Člen dozorčí rady Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA
 Člen dozorčí rady  Ing. PAVEL KOUŘIL

Představenstvo

FUNKCE JMÉNO
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Nekula
 ­  ­
Místopředseda představenstva Mgr. Ondřej Mareček
Člen představenstva Ing. Marcela Antošová
Člen představenstva Ing. Radovan Martínek