Část G

Příloha II

Přepočítací koeficienty pro zvířata na velké dobytčí jednotky (VDJ) uvedené v čl. 9 odst. 1 a 2 Nařízení KOMISE (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

(1) Býci, krávy a jiný skot starší dvou let, koně starší šesti měsíců                                    1,0 VDJ

(2) Skot od šesti měsíců do dvou let                                                                                       0,6 VDJ

(3) Skot mladší šesti měsíců                                                                                                     0,4 VDJ

(4) Ovce a kozy                                                                                                                         0,15 VDJ

(5) Chovné prasnice > 50 kg                                                                                                    0,5 VDJ

(6) Jiná prasata                                                                                                                          0,3 VDJ

(7) Nosnice                                                                                                                            0,014 VDJ

(8) Jiná drůbež                                                                                                                        0,03 VDJ