Archiv autora: Cyril Kohout

Termín otevření 1. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

Informujeme klienty, že 1. kolo příjmu žádostí v rámci nového programu Investiční úvěry Lesnictví bude otevřeno dne 17. července 2019 v 9:00.

Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a obce. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše  činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu Investiční úvěry Lesnictví, je 100 žádostí.

Celý příspěvek

Nový program Investiční úvěry Lesnictví

Lesníci mohou ještě letos získat až 210 milionů korun na nákup techniky, kterou můžou využít k péči o lesy a lesní školky. Je to další krok Ministerstva zemědělství, jak jim usnadnit boj s kůrovcovou kalamitou. Nový program Investiční úvěry Lesnictví Ministerstvu schválila vláda.

Nový program Investiční úvěry Lesnictví je určený primárně na nákup techniky do lesů a lesních školek, konkrétně například na traktory, vleky na odvoz dříví, štěpkovače nebo na technologie pro asanaci kůrovcového dříví.  

„Celkem máme v novém programu připraveno na nákup lesnické techniky až 210 milionů korun. Lesníci je dostanou prostřednictvím zvýhodněného investičního úvěru, kdy věřitelem bude Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Úvěr může být ve výši od 100 tisíc do 10 milionů korun a příjemcem mohou být vlastníci lesa, nájemci, obce i svazky obcí, a dále i podnikatelé poskytující lesnické služby“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Cílem je usnadnit zvládání kůrovcové kalamity, kvůli které se nyní těží mnohem více dřeva než v minulosti a lesníkům schází dostatek potřebné techniky. Podpora je zajištěna z prostředků Ministerstva zemědělství a z prostředků Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Splatnost úvěru bude maximálně 15 let, přičemž lesníci mohou požádat o podporu na snížení jistiny v tzv. režimu de minimis. Z jistiny bude možné odečíst maximálně 50 tisíc EUR, vždy však nejvýše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

 

Úplné znění podmínek programu a termín otevření příjmu žádostí bude zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz.

V 9. kole Investičních úvěrů Zemědělec bylo dosaženo limitu 250 žádostí

Dnes, 29. května 2019, uzavíráme příjem žádostí v rámci 9. kola programu Investiční úvěry Zemědělec. Důvodem ukončení je dosažení maximálního počtu podaných žádostí v daném kole, které bylo pravidly programu stanoveno na 250 žádostí. Všem našim klientům děkujeme za projevený enormní zájem o tento program PGRLF! Termín otevření dalšího kola příjmu podpor – úvěrových žádostí bude včas zveřejněn na webu PGRLF.

Klienty, kteří dnes podali žádost, si dovolujeme upozornit na nutnost doplnit 2. část žádosti do 48 hodin od jejího podání.

Výstava Naše Pole, 11. – 12. června 2019, Nabočany (Chrudim)

 

Zveme všechny naše klienty a obchodní partnery na náš stánek v rámci výstavy Naše Pole, která se uskuteční ve dnech 11. – 12. června 2019 v Nabočanech (Chrudim). Na stánku budou odborníci PGRLF připraveni podat informaci o všech programech podpor, které PGRLF nabízí a odpovědět na vaše případné dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu!

Po rozkliknutí pozvánky najdete podrobný program obou dnů.

Nase_Pole_2019-pozvanka-PGRLF

 

 

PGRLF na Národní výstavě myslivosti na BVV

Od neděle 12. května do středy 15. května se na brněnském výstavišti opět po dvou letech koná Národní výstava hospodářských zvířat společně s Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivosti. Jedná se o největší přehlídku živočišné produkce v České republice. Svůj stánek zde bude mít také PGRLF a přítomní kolegové budou připraveni s návštěvníky konzultovat dotazy k možnostem využití podpory od PGRLF. Najdete nás v pavilonu G1 v rámci expozice Lesnictví MZe.

 

 

Termín otevření 9. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec

Informujeme své klienty, že 9. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec bude otevřeno dne 29. května 2019 v 8:00.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen pro zemědělské prvovýrobce, kteří jsou zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U Začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 24 měsíců před podáním žádosti, může činit podpora na snížení jistiny úvěru maximálně 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec, je 250 žádostí. Celý příspěvek

Seznamujeme studenty SŠ s činností PGRLF

Zástupci naši společnosti proaktivně seznamují studenty středních škol zaměřujících se na oblast zemědělství s činností PGRLF. Mladí lidé tak mají lepší přehled o možnostech, jak podpořit a rozvíjet svá budoucí povolání začínajících zemědělců.

Fotografie ze školení minulý týden pro studenty Vinařské střední školy Valtice, poděkování patří i organizátorovi akce – Regionální agrární komoře Jihomoravského kraje. Celý příspěvek

Sazby podpor pro 1. čtvrtletí 2019

Představenstvo PGRLF dnes schválilo pro 1. čtvrtletí 2019 základní sazbu podpory ve výši 2,25 % p.a., a to v souladu s platným zněním Pokynů k programům podpory Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel. Výše sazby podpory uvedených programů se vyhlašuje vždy po ukončení každého kalendářního čtvrtletí.

Sazba ve výši 2,25 % p.a. se bude uplatňovat pro žádosti přijaté v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 v rámci programu Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel.

Regionální snídaně

Vážení klienti,

dovolte nás informovat, že v těchto dnech se naši kolegové aktivně účastní akcí pořádané společností Moneta Money Bank tzv. „Snídaně s Monetou“. Jedná se o neformální setkání ve vybraných regionech na téma financování zemědělství či novinky z PGRLF. Kolegové jsou vždy připraveni zodpovědět všechny otázky či konkrétně poradit, jak postupovat v jednotlivých krocích podání žádostí v rámci široké nabídky programů PGRLF. Věříme, že i touto cestou jsme Vám blíž, abychom Vám poskytli co možná nejkomplexnější finanční servis a podporu.

 

Stanovení sazeb podpor pro 4. čtvrtletí 2018

V souladu s platným zněním Pokynů k uvedeným programům podpory představenstvo Podpůrného a garančního, rolnického a lesnického fondu, a.s. schválilo pro 4. čtvrtletí 2018 základní sazbu podpory ve výši 2,25 % p.a., a to pro žádosti přijaté v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 v rámci programu Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel. Výše sazby podpory uvedených programů se vyhlašuje po ukončení každého kalendářního čtvrtletí.