Archiv autora: Barbora Šenfeldová

Společnost PGRLF obdržela cenu Křišťálový klas

V rámci konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA) se na začátku prosince loňského roku předávaly nově vzniklé ceny – Křišťálový klas. Za Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. převzal Křišťálový klas předseda představenstva Vladimír Eck. Společnost PGRLF dlouhodobě spolupracuje se SMA, která v roce 2019 oslavila své již dvacetileté působení v českém agrárním prostředí. Právě mladí zemědělci a jejich podnikání jsou ze strany PGRLF velkou mírou podporováni, a to nejen prostřednictvím zvýhodněných sazeb programů PGRLF. „Společnost mladých agrárníků je jedním z partnerů, který zastupuje určitý segment našich klientů – tedy mladé agrárníky. A je tak jedním z klíčových mediátorů, který šíří mezi Pokračování »

Společnost PGRLF vyhlašuje termín 10. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. Toto kolo bude otevřeno dne 5. února 2020 v 9:00. Tento program je určen zemědělským prvovýrobcům, kteří jsou zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 24 měsíců před podáním Pokračování »

Napsali o nás… v časopisu Selská revue

Již po několikáté společnost PGRLF podpořila mladé a nadějné zemědělce v rámci soutěže v orbě v jihomoravských Mašovicích. Detailnější informace z této zajímavé akce naleznete v článku, který vyšel v aktuálním čísle časopisu Selská revue (viz níže, po rozkliknutí).

PGRLF, a.s. vystoupilo během diskuze pořádané ČMSZP

Již po šestadvacáté se uskutečnilo tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů ve Skalském dvoře. Letošní akce pořádaná Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání nesla hlavní téma „Podmínky hospodaření ve střednědobém horizontu“ a proběhla 4.–5. listopadu 2019. Ve večerní moderované diskuzi na téma „Adaptace na změny v zemědělství“ vystoupil mimo jinými i předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck.

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2019. Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor.   „Stanovení sazby podpory pojištění je nedílnou součástí programů PGRLF, a.s., do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. V letošním roce byla oproti roku 2018 sazba podpory navýšena u speciálních plodin z 55 % na 58 %, u ostatních plodin ze 42 % na 45 % a u Pokračování »

Napsali o nás… v týdeníku Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. podpořil letos na podzim mladé oráče. Na tuto zajímavou událost byla pozvána řada zástupců médií včetně týdeníku Zemědělec, který celé snažení studentů středních škol zaznamenal ve svém 45. čísle, které vyšlo 4. listopadu 2019. Celé znění článku si můžete přečíst níže po rozkliknutí obrázku.

Dočasný výpadek příjmu žádostí o podporu

Vážení klienti, v sobotu 9. listopadu 2019 v čase od 5:00 hod. do 11:00 hod. bude probíhat řízený výpadek elektrické energie ve společnosti PGRLF, a.s. Vzhledem k této skutečnosti nebude ze strany PGRLF možné přijímat žádosti o podporu přes webové stránky www.pgrlf.cz. V momentě opětovného nastartování systému budou veškeré akce na webových stránkách znovu dostupné. Dle aktuální situaci se však čas výpadku může změnit. Děkujeme za pochopení.

2. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví dosáhlo svého limitu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu 23. října 2019 otevřel v 9 hod. dopoledne 2. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví. V tentýž den bylo dosaženo limitu 100 žádostí, a proto se toto kolo uzavírá. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes, tj. 23. října 2019, otevřel program Investiční úvěry Lesnictví, který byl určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a lesní školkařské činnosti. Rovněž byl určen i pro vlastníky lesa a obce. „Program Investiční úvěry Lesnictví se těší u hospodářů velké oblibě a ukazuje, že jde Pokračování »