Archiv autora: Barbora Šenfeldová

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021. Stanovení sazby podpor je nedílnou součástí poskytování finanční podpory pojištění v rámci programů PGRLF, a.s., které jsou určeny zemědělcům a lesníkům, kteří investují do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. Finanční podpora pojištění je poskytována těmto podnikatelům s cílem zpřístupnit právě pojistnou ochranu, a to ve formě úhrady části pojistného. V letošním roce se výše podpory v rámci jednotlivých programů pohybuje mezi 50 % až 62 % uhrazeného pojistného: 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění Pokračování »

PGRLF zve na odborný seminář RAKPA: POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF

PGRLF se již tradičně zúčastní semináře Regionální agrární komory Pardubického kraje, který se uskuteční v pátek 15. října 2021. V rámci semináře vystoupí ve 13.00 hod. předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck a místopředseda představenstva Ondřej Mareček, a to s prezentací na téma „PGRLF partnerem v každém počasí“. Cílem semináře je seznámit představitele zemědělských podniků s problematikou vývoje klimatu a předpovědí počasí pro zemědělce, s problematikou zemědělského pojištění a s aktuální činností PGRLF.

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor u programů Zemědělec, Lesní hospodář, Zpracovatel a Zpracovatel dřeva

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazbu základní podpory u programu Zemědělec ve výši 2 % p. a. Sazba 2 % p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena o 1 %. Dále byly stanoveny sazby u programů na podporu lesnictví a zpracování zemědělské produkce, u kterých byla žádost o podporu podána v období od 1. 7. 2021 až 30. 9. 2021. Konkrétně se jedná o programy Zpracovatel dřeva, Lesní hospodář a Zpracovatel, jejichž výše podpory v rámci jednotlivých Pokračování »

Společnost PGRLF ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes ukončil 13. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec byl spuštěn 13. října 2021 v 9.00 hod. Celkový limit pro 13. kolo tohoto programu byl stanoven na 250 přijatých žádostí, tato kvóta již byla naplněna a program se tímto uzavírá. V rámci programu Investiční úvěry Zemědělec mohou klienti žádat o snížení jistiny úvěru až ve výši 400 000 Kč, přičemž podpora na snížení jistiny může být až do výše 30 %, u začínajících podnikatelů až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Zájemci o podpory společnosti Pokračování »

OZNÁMENÍ: V termínu 4. října od 11:00-12:00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti, z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 4. října 2021 od 11:00 – 12:00 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podávat žádosti do programů PGRLF. Děkujeme za pochopení.