Archiv autora: Barbora Šenfeldová

PGRLF přijímá opatření na podporu českých zemědělců

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. přijala opatření k podpoře zemědělců, jejichž podnikání je ohroženo v souvislosti se současnou krizovou situací související s šířením nákazy COVID-19. Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. si je vědoma nastalé situace na českém trhu, a s tím spojenou potřebu českého zemědělství. PGRLF se proto ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství zapojilo do větší podpory tohoto klíčového sektoru a přijalo níže uvedená opatření. „Vzhledem k tomu, že produkce a výroba potravin je naprosto zásadní pro zvládnutí krizové situace kolem pandemie koronaviru, přicházíme s nástroji, které pomohou udržet české zemědělství v chodu. Je například nezbytné zachovat veškeré plánované Pokračování »

Napsali o nás… v měsíčníku AGRObase

Zemědělství, lesnictví, ovocnářství, vinařství… to jsou všechno obory, které vyžadují velkou píli a mnohdy velmi tvrdou práci. Mnoho českých podniků v posledních letech proto využívá možnosti subvencí, které nabízí například Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Ten poskytuje svým klientům řadu zajímavých programů podpor. Více na stránkách aktuálního čísla měsíčníku AGRObase.

Oznámení: Společnost PGRLF omezuje v tomto týdnu svůj provoz

Vážení klienti a obchodní partneři, v návaznosti na opatření činěná vládou České republiky jsme přistoupili v tomto týdnu k úpravě provozu společnosti PGRLF a napomohli tak omezit rizika šíření epidemie koronaviru. Proto vás prosíme, abyste v případě potřeby komunikaci směřovali na  infolinku +420 225 989 480 resp. +420 727 946 538 na úvěrové a analytické oddělení, popřípadě na e-mailovou adresu info@pgrlf.cz.   Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Napsali o nás… v měsíčníku AGRObase

V rámci konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA) se na začátku prosince loňského roku předávaly nově vzniklé ceny – Křišťálový klas. Za Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. převzal Křišťálový klas předseda představenstva Vladimír Eck. Celý rozhovor s předsedou představenstva PGRLF již nyní na stránkách měsíčníku AGRObase.

PGRLF partnerem Manažerského večera zemědělců a potravinářů

Již 10. ročník prestižního Manažerského večera zemědělců a potravinářů Čech, Moravy a Slezska s koncertem se uskutečnil 28. února 2020 v prostorách Kláštera Premonstrátů v Želivě. Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se stal podobně jako v předešlých letech i letos partnerem této společenské události. Po skončení koncertní části v Kostele Narození Panny Marie, během které vystoupil operní pěvec Jakub Pustina, diskutovali představitelé PGRLF se zástupci zemědělských organizací a podnikateli o aktuálních podmínkách na českém trhu. Pozitivní ohlasy zazněly především ze strany zemědělců ze Středočeského a Jihočeského kraje a kraje Vysočina, kteří zaznamenali růst rostlinné a živočišné výroby, vzrůstající tendenci odbytu a Pokračování »

10. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec dosáhlo svého limitu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes spustil příjem žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. U tohoto 10. kola byl stanoven limit 250 žádostí. Tato kvóta byla již naplněna, a proto se dané kolo uzavírá. Již 10. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec bylo otevřeno přesně   v 9 hodin ráno. Podobně jako v předešlých kolech, i zde byl stanoven maximální počet žádostí, které mohou být podány v rámci daného kola, a to na 250 žádostí. Tento limit byl naplněn v rámci několika minut, čímž se příjem žádostí ukončil.  „Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje společně s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem malé Pokračování »

Společnost PGRLF obdržela cenu Křišťálový klas

V rámci konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA) se na začátku prosince loňského roku předávaly nově vzniklé ceny – Křišťálový klas. Za Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. převzal Křišťálový klas předseda představenstva Vladimír Eck. Společnost PGRLF dlouhodobě spolupracuje se SMA, která v roce 2019 oslavila své již dvacetileté působení v českém agrárním prostředí. Právě mladí zemědělci a jejich podnikání jsou ze strany PGRLF velkou mírou podporováni, a to nejen prostřednictvím zvýhodněných sazeb programů PGRLF. „Společnost mladých agrárníků je jedním z partnerů, který zastupuje určitý segment našich klientů – tedy mladé agrárníky. A je tak jedním z klíčových mediátorů, který šíří mezi Pokračování »

Společnost PGRLF vyhlašuje termín 10. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. Toto kolo bude otevřeno dne 5. února 2020 v 9:00. Tento program je určen zemědělským prvovýrobcům, kteří jsou zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 24 měsíců před podáním Pokračování »