Archiv autora: Barbora Šenfeldová

PGRLF otevírá program Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští od pondělí 20. dubna 2020 od 9.00 hodin příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Program bude otevřen po dobu následujících tří měsíců, tj. do 20. července 2020. V souvislosti s otevřením kola příjmu žádosti, prošel program Podpory nákupu půdy drobnými úpravami. Přičemž nejdůležitější jsou, že podání žádostí probíhá pouze prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.pgrlf.cz, a dále sazba podpory bude stanovena až po ukončení příjmů žádostí daného kola. „Pro zemědělce je nákup půdy strategickou záležitostí, která jim z dlouhodobého hlediska zajišťuje určitou stabilitu. Navíc jsou sektory, jako například ovocnářství, u kterého Pokračování »

Napsali o nás… v měsíčníku AGRObase

Zemědělství, lesnictví, ovocnářství, vinařství… to jsou všechno obory, které vyžadují velkou píli a mnohdy velmi tvrdou práci. Mnoho českých podniků v posledních letech proto využívá možnosti subvencí, které nabízí například Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Ten poskytuje svým klientům řadu zajímavých programů podpor. Více na stránkách aktuálního čísla měsíčníku AGRObase.

Oznámení: Společnost PGRLF omezuje v tomto týdnu svůj provoz

Vážení klienti a obchodní partneři, v návaznosti na opatření činěná vládou České republiky jsme přistoupili v tomto týdnu k úpravě provozu společnosti PGRLF a napomohli tak omezit rizika šíření epidemie koronaviru. Proto vás prosíme, abyste v případě potřeby komunikaci směřovali na  infolinku +420 225 989 480 resp. +420 727 946 538 na úvěrové a analytické oddělení, popřípadě na e-mailovou adresu info@pgrlf.cz.   Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Napsali o nás… v měsíčníku AGRObase

V rámci konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA) se na začátku prosince loňského roku předávaly nově vzniklé ceny – Křišťálový klas. Za Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. převzal Křišťálový klas předseda představenstva Vladimír Eck. Celý rozhovor s předsedou představenstva PGRLF již nyní na stránkách měsíčníku AGRObase.

PGRLF partnerem Manažerského večera zemědělců a potravinářů

Již 10. ročník prestižního Manažerského večera zemědělců a potravinářů Čech, Moravy a Slezska s koncertem se uskutečnil 28. února 2020 v prostorách Kláštera Premonstrátů v Želivě. Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se stal podobně jako v předešlých letech i letos partnerem této společenské události. Po skončení koncertní části v Kostele Narození Panny Marie, během které vystoupil operní pěvec Jakub Pustina, diskutovali představitelé PGRLF se zástupci zemědělských organizací a podnikateli o aktuálních podmínkách na českém trhu. Pozitivní ohlasy zazněly především ze strany zemědělců ze Středočeského a Jihočeského kraje a kraje Vysočina, kteří zaznamenali růst rostlinné a živočišné výroby, vzrůstající tendenci odbytu a Pokračování »

10. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec dosáhlo svého limitu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes spustil příjem žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. U tohoto 10. kola byl stanoven limit 250 žádostí. Tato kvóta byla již naplněna, a proto se dané kolo uzavírá. Již 10. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec bylo otevřeno přesně   v 9 hodin ráno. Podobně jako v předešlých kolech, i zde byl stanoven maximální počet žádostí, které mohou být podány v rámci daného kola, a to na 250 žádostí. Tento limit byl naplněn v rámci několika minut, čímž se příjem žádostí ukončil.  „Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje společně s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem malé Pokračování »

Společnost PGRLF obdržela cenu Křišťálový klas

V rámci konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA) se na začátku prosince loňského roku předávaly nově vzniklé ceny – Křišťálový klas. Za Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. převzal Křišťálový klas předseda představenstva Vladimír Eck. Společnost PGRLF dlouhodobě spolupracuje se SMA, která v roce 2019 oslavila své již dvacetileté působení v českém agrárním prostředí. Právě mladí zemědělci a jejich podnikání jsou ze strany PGRLF velkou mírou podporováni, a to nejen prostřednictvím zvýhodněných sazeb programů PGRLF. „Společnost mladých agrárníků je jedním z partnerů, který zastupuje určitý segment našich klientů – tedy mladé agrárníky. A je tak jedním z klíčových mediátorů, který šíří mezi Pokračování »