Archiv autora: Barbora Šenfeldová

PGRLF zve na veletrh Silva Regina

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. zve na Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina, který se koná ve dnech 3.–6. 4. 2022 na Výstavišti Brno. Stánek PGRLF naleznete v expozici Ministerstva zemědělství v hale Z.

PGRLF ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevřela již 14. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. Pro toto kolo byl stanoven limit 250 přijatých žádostí. Tato kvóta byla naplněna, a tímto se dané kolo programu uzavírá. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středním podnikům za účelem pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou a vede ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti daného zemědělského podniku. Klienti mohou v rámci tohoto programu žádat o snížení jistiny úvěru až ve výši 400 000 Kč, přičemž podpora na snížení jistiny může být až do výše 30 %, u začínajících podnikatelů až 40 Pokračování »

OZNÁMENÍ: V termínu 3. března mezi 8:00-12:00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti, z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 3. března 2022 od 8:00 do 12:00 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do veškerých programů PGRLF. Děkujeme za pochopení.

PGRLF otevře 14. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje nové kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. 14. kolo programu bude spuštěno ve středu 16. března 2022 v 9:00 hodin. „Programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu patří k významným nástrojům, kterými podporujeme naše zemědělce. Pořízení investičního majetku v souvislosti se zemědělskou prvovýrobou je pro malé a středně velké podniky finančně náročné, proto podpora směřuje právě k nim. Pomáháme tím  zlepšit výkonnost a celkovou kondici českého zemědělství,“ řekl ministr zemědělství, Zdeněk Nekula. „Program Investiční úvěry Zemědělec patří k vyhledávanému titulu PGRLF. V rámci otevření dalšího kola proto očekáváme obdobný zájem ze strany zemědělců, jaký Pokračování »

PGRLF spustí program Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevře na jaře letošního roku nový program Podpora nákupu půdy formou podpory části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství. Program Podpora nákupu půdy bude určen malým a středně velkým podnikům. V rámci programu dojde k navýšení maximální podpory na až 20 000 EUR s cílem ještě více zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělským prvovýrobcům. „Nákup půdy je jedním z důležitých a strategických nástrojů pro české zemědělce. A díky subvencím ze strany PGRLF se již podpořil nákup půdy o celkové rozloze téměř 103 450 ha. Jsem proto velmi rád, že i Pokračování »

Napsali o nás… v Businessinfo.cz

Díky podpoře od PGRLF řada lesníků a zpracovatelů dřeva mohla zmodernizovat svou již zastaralou techniku. To je i případ rodinné firmy z Beskyd, která se zabývá lesním hospodařením, kdy koně vystřídaly moderní stroje. „V rámci investic se společnost zaměřila především na tzv. harvestory na pásovém podvozku, ale i na vyvážecí soupravy s trakčními navijáky. Tato technologie je rychlejší a levnější než lanovky. Díky dotaci z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu mohla firma financovat úroky z úvěru na modernizaci techniky,“ prozradil Richard Grochol. Celý článek naleznete ZDE.

PGRLF informuje o milostivém létu pro dlužníky

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje dlužníky o možnosti využít do 28.1.2022 ke splacení svých dluhů, jež jsou exekučně vymáhány (exekuce zahájena do 27.10.2021),  institut tzv. „milostivého léta“, upraveného zákonem č. 286/2021 Sb. Milostivé léto mohou využít jen dlužníci, jež jsou fyzickými osobami, kterým dává příležitost, splatí-li jistinu vymáhaného dluhu, osvobodit se od placení jeho dalšího příslušenství. Právně je institut milostivého léta upraven zákonem č. 286/2021, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, Pokračování »

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021. Stanovení sazby podpor je nedílnou součástí poskytování finanční podpory pojištění v rámci programů PGRLF, a.s., které jsou určeny zemědělcům a lesníkům, kteří investují do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. Finanční podpora pojištění je poskytována těmto podnikatelům s cílem zpřístupnit právě pojistnou ochranu, a to ve formě úhrady části pojistného. V letošním roce se výše podpory v rámci jednotlivých programů pohybuje mezi 50 % až 62 % uhrazeného pojistného: 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění Pokračování »