Archiv pro rubriku: Aktuality

Termín otevření 1. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

Informujeme klienty, že 1. kolo příjmu žádostí v rámci nového programu Investiční úvěry Lesnictví bude otevřeno dne 17. července 2019 v 9:00. Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a obce. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše  činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu Investiční úvěry Lesnictví, Pokračování »

Nový program Investiční úvěry Lesnictví

Lesníci mohou ještě letos získat až 210 milionů korun na nákup techniky, kterou můžou využít k péči o lesy a lesní školky. Je to další krok Ministerstva zemědělství, jak jim usnadnit boj s kůrovcovou kalamitou. Nový program Investiční úvěry Lesnictví Ministerstvu schválila vláda. Nový program Investiční úvěry Lesnictví je určený primárně na nákup techniky do lesů a lesních školek, konkrétně například na traktory, vleky na odvoz dříví, štěpkovače nebo na technologie pro asanaci kůrovcového dříví.   „Celkem máme v novém programu připraveno na nákup lesnické techniky až 210 milionů korun. Lesníci je dostanou prostřednictvím zvýhodněného investičního úvěru, kdy věřitelem bude Podpůrný a Pokračování »

Výstava Naše Pole, 11. – 12. června 2019, Nabočany (Chrudim)

  Zveme všechny naše klienty a obchodní partnery na náš stánek v rámci výstavy Naše Pole, která se uskuteční ve dnech 11. – 12. června 2019 v Nabočanech (Chrudim). Na stánku budou odborníci PGRLF připraveni podat informaci o všech programech podpor, které PGRLF nabízí a odpovědět na vaše případné dotazy. Těšíme se na vaši návštěvu! Po rozkliknutí pozvánky najdete podrobný program obou dnů. Nase_Pole_2019-pozvanka-PGRLF    

PGRLF na Národní výstavě myslivosti na BVV

Od neděle 12. května do středy 15. května se na brněnském výstavišti opět po dvou letech koná Národní výstava hospodářských zvířat společně s Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivosti. Jedná se o největší přehlídku živočišné produkce v České republice. Svůj stánek zde bude mít také PGRLF a přítomní kolegové budou připraveni s návštěvníky konzultovat dotazy k možnostem využití podpory od PGRLF. Najdete nás v pavilonu G1 v rámci expozice Lesnictví MZe.    

Termín otevření 9. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec

Informujeme své klienty, že 9. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec bude otevřeno dne 29. května 2019 v 8:00. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen pro zemědělské prvovýrobce, kteří jsou zároveň malými a středními podniky. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu na snížení jistiny úvěru maximálně ve výši 400 000 Kč a zároveň maximálně do výše 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru. U Začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci zemědělských podnikatelů déle než 24 měsíců před podáním žádosti, může činit podpora na snížení jistiny úvěru maximálně 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Maximální počet žádostí, které mohou Pokračování »

Seznamujeme studenty SŠ s činností PGRLF

Zástupci naši společnosti proaktivně seznamují studenty středních škol zaměřujících se na oblast zemědělství s činností PGRLF. Mladí lidé tak mají lepší přehled o možnostech, jak podpořit a rozvíjet svá budoucí povolání začínajících zemědělců. Fotografie ze školení minulý týden pro studenty Vinařské střední školy Valtice, poděkování patří i organizátorovi akce – Regionální agrární komoře Jihomoravského kraje.

Sazby podpor pro 1. čtvrtletí 2019

Představenstvo PGRLF dnes schválilo pro 1. čtvrtletí 2019 základní sazbu podpory ve výši 2,25 % p.a., a to v souladu s platným zněním Pokynů k programům podpory Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel. Výše sazby podpory uvedených programů se vyhlašuje vždy po ukončení každého kalendářního čtvrtletí. Sazba ve výši 2,25 % p.a. se bude uplatňovat pro žádosti přijaté v období od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 v rámci programu Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel.

Regionální snídaně

Vážení klienti, dovolte nás informovat, že v těchto dnech se naši kolegové aktivně účastní akcí pořádané společností Moneta Money Bank tzv. „Snídaně s Monetou“. Jedná se o neformální setkání ve vybraných regionech na téma financování zemědělství či novinky z PGRLF. Kolegové jsou vždy připraveni zodpovědět všechny otázky či konkrétně poradit, jak postupovat v jednotlivých krocích podání žádostí v rámci široké nabídky programů PGRLF. Věříme, že i touto cestou jsme Vám blíž, abychom Vám poskytli co možná nejkomplexnější finanční servis a podporu.  

Stanovení sazeb podpor pro 4. čtvrtletí 2018

V souladu s platným zněním Pokynů k uvedeným programům podpory představenstvo Podpůrného a garančního, rolnického a lesnického fondu, a.s. schválilo pro 4. čtvrtletí 2018 základní sazbu podpory ve výši 2,25 % p.a., a to pro žádosti přijaté v období od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018 v rámci programu Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel. Výše sazby podpory uvedených programů se vyhlašuje po ukončení každého kalendářního čtvrtletí.