Historie

PGRLF byl založen na základě usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. června 1993, do obchodního rejstříku byl zapsán 16. září 1993. Od 12.2.2008 se PGRLF řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Za dobu svého působení v ČR se stal neodmyslitelnou součástí podpor v resortu zemědělství. Pomohl zejména v dobách, kdy bylo nutné zajistit začínajícím subjektům výraznou garanci, aby se pro ně staly úvěry od bank dostupnou formou zajištění zejména rozšířené produkce. Dosud umožnil čerpat úvěry pro české zemědělce v objemu téměř 221 mld. Kč (k 31.12.2022). Jeho úloha se nikterak nezmenšuje ani v dnešní době, kdy umožňuje zajišťovat investice, které jsou pro zemědělský resort neustále vysoce potřebné.

Podpora ze strany PGRLF byla soustředěna na poskytování garancí a dotací části úroku z úvěru. PGRLF pracoval velmi intenzivně zvláště v letech 1996 až 1998, kdy byla i dotace ze státního rozpočtu největší. V tomto období byly úvěry zatíženy vysokou úrokovou mírou a v českém zemědělství byla akutní potřeba investic. V té době se podařilo právě díky PGRLF zmodernizovat razantním způsobem základní zemědělskou techniku.

Od 1. ledna 2000 se PGRLF personálně i organizačně oddělil od Ministerstva zemědělství. Činnost společnosti začala být zajišťována vlastním aparátem pracovníků.

PGRLF se stala organizací, která je hodnocena jako stabilní, bonitní a bez rizika ztrát. Potvrzují to i zvláštní audity, které byly provedeny v posledních letech z návrhu vlády.

Programy PGRLF pokračují i po vstupu ČR do EU, a to v rámci systému tzv. Národních podpor.