Perspektivy a cíle

Pro PGRLF budou i nadále nejdůležitější potřeby klientů – českých zemědělců. Proto je vyvíjena veškerá snaha k maximální otevřenosti, informovanosti a individuálnímu přístupu ke každému klientovi.

PGRLF bude pokračovat v poskytování podpor ve formě subvence části úroků z úvěrů českým zemědělcům a v poskytování finanční podpory pojištění. Novelou zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jsou od roku 2008 připraveny podmínky k rozšíření podpor PGRLF i do dalších oblastí rozvoje zemědělství a venkova.

Hlavním principem a vizí PGRLF zůstává trvalá pomoc zemědělství a venkovu realizovaná v souladu s koncepcí Ministerstva zemědělství.

Hlavním rysem PGRLF je pružnost, transparentnost rozhodování, jednoduchost využití ze strany klienta a stabilita.