Orgány společnosti

PGRLF je, z hlediska právní formy, akciová společnost. Vlastníkem 100% akcií je Česká republika a jejím zástupcem pověřeným výkonem akcionářských práv je ministr zemědělství Marek Výborný. Činnost společnosti se řídí zejména občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ustanovením § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Statutárním orgánem PGRLF je představenstvo, kontrolní funkci má dozorčí rada a výbor pro audit.

PGRLF má jediné pracoviště v Praze. Kromě toho spolupracuje s regionálními pracovišti resortu zemědělství (regionální pracoviště SZIF a pozemkové úřady), které plní funkci kontaktních míst.

Dozorčí rada

FUNKCE JMÉNO
Předseda dozorčí rady  Ing. Marcela Antošová
Místopředseda dozorčí rady Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
Člen dozorčí rady Ing. Jan Doležal
Člen dozorčí rady  Ing. Karel Tyll

Představenstvo

FUNKCE JMÉNO
Předseda představenstva doc. Dr. Ing. Josef Kučera
Místopředseda představenstva Mgr. Ondřej Mareček
Člen představenstva Ing. Radovan Martínek