Orgány společnosti

PGRLF je, z hlediska právní formy, akciová společnost. Vlastníkem 100% akcií je Česká republika a jejím zástupcem pověřeným výkonem akcionářských práv je ministr zemědělství Ing. Jiří Milek. Činnost společnosti se řídí zejména občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ustanovením § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Statutárním orgánem PGRLF je představenstvo, kontrolní funkci má dozorčí rada a výbor pro audit.

PGRLF má jediné pracoviště v Praze. Kromě toho spolupracuje s regionálními pracovišti resortu zemědělství (regionální pracoviště SZIF a pozemkové úřady), které plní funkci kontaktních míst.

Dozorčí rada

FUNKCE JMÉNO
Místopředseda dozorčí rady Ing. MARTIN FANTYŠ
 ­  ­
Člen dozorčí rady Ing. MARTIN ŠEBESTYÁN, MBA
 Člen dozorčí rady  Ing. PAVEL KOUŘIL

Představenstvo

FUNKCE JMÉNO
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Nekula
 ­  ­
Místopředseda představenstva Mgr. Ondřej Mareček
Člen představenstva Ing. Marcela Antošová
Člen představenstva Ing. Radovan Martínek