Hospodaření fondu

Základní kapitál PGRLF činí 500 miliónů korun.

Prostředky ke své činnosti PGRLF získává z poskytnutých dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MZe) nebo z výnosů z vlastní činnosti, zejména ze zhodnocování volných finančních prostředků.
Informace o výsledcích činnosti a hospodaření PGRLF jsou obsaženy ve výroční zprávě PGRLF příslušného kalendářního roku (viz. odkaz Veřejné dokumenty – výroční zprávy). Vytvořený zisk společnosti je přednostně využíván pro další podporu českého zemědělství.

 

Vývoj poskytnutých podpor Fondu k 31.12.2016
(programy ve formě podpory úroků z úvěrů)
Rok Počet žádostí
Výše podpor. úvěrů
(v tis. Kč)
Vydané garance
(v tis. Kč)
Přislíbené podpory
(v tis. Kč)
Vyplaceno v roce
(v tis. Kč)
1994 2 358 6 064 846 1 481 510 1 208 257 286 000
1995 2 704 9 621 610 4 036 085 2 364 368 721 837
1996 3 239 14 270 447 7 833 705 4 142 401 1 818 848
1997 2 375 14 970 650 5 124 512 2 839 912 2 701 982
1998 1 695 8 658 502 2 690 532 1 950 439 2 681 904
1999 1 544 8 891 660 1 257 324 1 387 511 2 208 197
2000 1 399 5 019 410 885 382 751 199 1 605 840
2001 1 660 6 524 093 1 195 139 991 950 1 332 852
2002 1 928 7 438 800 1 386 535 1 010 654 1 226 851
2003 1 710 6 134 422 1 780 054 617 299 963 952
2004 2 424 7 708 409 2 321 127 887 640 880 261
2005 1 857 5 436 370 974 896 626 440 813 584
2006 2 566 6 551 033 1 028 153 711 150 705 238
2007 2 062 5 082 172 315 841 647 476 680 848
2008 2 104 4 743 154 1 500 450 621 576 612
2009 2 388 6 472 858 611 916 530 586 537 266
2010 2 723 6 911 576 759 374 454 390 519 260
2011 3 142 6 594 774 317 459 552 926 511 014
2012 4 538 8 098 144 0 773 156 575 359
2013 3 182 5 200 958 0 346 335 616 726
2014 3 865 5 994 737 0 436 475 531 374
2015 1 905 4 855 891 21 600 372 106 489 635
2016 4 020 9 179 190 0 756 449 543 679
celkem 57 388 170 421 863 34 022 644 24 809 740 23 569 119