Hospodaření fondu

Základní kapitál PGRLF činí 500 miliónů korun.

Prostředky ke své činnosti PGRLF získává z poskytnutých dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MZe) nebo z výnosů z vlastní činnosti, zejména ze zhodnocování volných finančních prostředků.

Informace o výsledcích činnosti a hospodaření PGRLF jsou obsaženy ve výroční zprávě PGRLF příslušného kalendářního roku (viz. odkaz Veřejné dokumenty – výroční zprávy). Vytvořený zisk společnosti je přednostně využíván pro další podporu českého zemědělství.