Podat žádost

Postup pro elektronické podání žádosti – PODPORA ÚROKŮ a POJIŠTĚNÍ

Jak postupovat při elektronickém podání žádosti. Níže jsou popsány dva možné postupy podání žádosti.

Postup a ): Chci vyplnit formulář a podat žádost ihned.
1. Krok
– Vyplňte formulář žádosti na podporu, o kterou chcete požádat                                                        – Vložte všechny přílohy (ve formátu pdf), které jsou uvedené ve formuláři žádosti (lze vložit vždy jen jeden soubor ve formátu pdf do každého pole určeného pro vložení přílohy)                        Pokud si chcete žádost kdykoliv před odesláním prohlédnout nebo uložit ve formátu PDF,  klikněte na tlačítko

nahledzadosti

2. Krok
– Potvrďte captchu (Nejsem robot) a klikněte na tlačítko

podatzadost

3. Krok
– Pokud není některé z povinných polí ve formuláři vyplněné, žádost se neodešle a u polí, která nejsou vyplněná, nebo jsou vyplněná nekorektně se objeví chybové hlášení. Po doplnění nebo opravě opět potvrďte captchu a klikněte na tlačítko

podatzadost

Jestli vše proběhne v pořádku, zobrazí se hlášení „Vaše žádost byla úspěšně odeslána“ a obratem obdržíte zprávu (na e-mail uvedený v žádosti o podporu), že Vaše žádost byla přijata (zaregistrována).

Postup b): Chci se k formuláři vrátit později a poté podat žádost.
1. Krok
– Vyplňte částečně či zcela formulář žádosti na podporu, o kterou chcete požádat .
Během vyplňování můžete formulář uložit jako koncept a kdykoliv později se k němu vrátit. Data budou uložena ve formátu XML ve vašem počítači. V takovém případě zvolte tlačítko

ulozitkoncept

2. Krok
– Ve chvíli, kdy se k formuláři budete chtít vrátit a uskutečnit podání žádosti, klikněte na prázdném formuláři na tlačítko

nahratzadost

Zde vložíte vámi uložený dokument v XML formátu a zvolíte tlačítko „Nahrát“.

3. Krok

– Vložte všechny přílohy (ve formátu pdf), které jsou uvedené ve formuláři žádosti (lze vložit vždy jen jeden soubor ve formátu pdf do každého pole určeného pro vložení přílohy)          
 – Dále pokračujte 2. Krokem uvedeným v Postupu a).

Upozornění :

– Formulář pro podání žádosti funguje korektně při použití nejnovějších verzí těchto webových prohlížečů: Google Chrome, Firefox, Edge. Při použití starších verzí, nebo jiných prohlížečů není funkčnost garantována. V závislosti na Vašem internetovém připojení může zobrazení hlášení o odeslání žádosti trvat delší dobu. 

– Maximální velikost všech příloh je omezena na 4MB. Zobrazení hlášení může trvat delší dobu, v závislosti na Vašem internetovém připojení.

– Do každého pole určeného pro vložení přílohy je možné vložit pouze jeden soubor ve formátu pdf

Postup pro elektronické podání žádosti – ÚVĚRY A GARANCE

Příručka je určena žadatelům o poskytnutí úvěru s možností podpory snížení jistiny úvěru v režimu de minimis a žadatelům o poskytnutí úvěru s možností snížení jistiny.

Obecné informace
Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole, je stanoven Pokyny jednotlivých konkrétních programů.

Kontakty:
infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
E-mail: info@pgrlf.cz IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz

Technické parametry
Formulář pro podání žádosti funguje korektně při použití nejnovějších verzí těchto webových prohlížečů: Google Chrome, Firefox, Edge. Při použití starších verzí, nebo jiných prohlížečů není funkčnost garantována. V závislosti na Vašem internetovém připojení může zobrazení hlášení o odeslání žádosti trvat delší dobu.

Vyhlášení termínu zahájení příjmu žádostí

Termín zahájení příjmu žádostí je zpravidla zveřejněn na stránkách www.pgrlf.cz 30 dní před zahájením příjmu žádostí. Spolu s Pokyny k příslušnému programu je zveřejněn i vzor žádosti ve formátu pdf, vždy pro danou právní formu žadatele.

Ve vzorech žádosti jsou zvýrazněny údaje, které budou vyplňovány při Podání žádosti (1. části)-viz Postup podání žádosti.

Postup podání žádosti

V době přijímání žádostí je k dispozici formulář na stránkách www.pgrlf.cz v sekci PODAT ŽÁDOST v oddíle konkrétního programu. Vždy vyberte formulář v závislosti na tom, v jakém programu plánujete žádost podat.

Podání žádosti je rozděleno do 2 částí:
A) Podání žádosti
B) Doplnění žádosti

A) Podání žádosti
Podání žádosti slouží pro zaregistrování Vaší žádosti v daném pořadí. Formulář pro podání žádosti obsahuje stručný postup pro podání žádosti a základní informace potřebné k zaregistrování žádosti (např. identifikace žadatele, parametry úvěru).

Postup při podání žádosti:
1. Vyplňte povinné údaje v žádosti (označené hvězdičkou).
2. Do polí označených „Nelze vložit, nutno vepsat ručně“ nelze vkládat uložené údaje, ale je nutné požadované údaje ručně vepsat.

3. Proveďte kontrolu zadaných údajů – klikněte na tlačítko „Zkontrolovat žádost“:

Pokud nejsou údaje vyplněné správně, zobrazí se seznam chyb v pravé části, případně jsou označena červenou barvou. Chybné údaje opravte a proveďte novou kontrolu stiskem tlačítka „Zkontrolovat žádost“.

4. Zaškrtněte „Nejsem robot“ = potvrďte reCAPTCHU.

5. Klikněte na tlačítko „Podat žádost“:

Pokud jste postupovali správně, zobrazí se Vám informace, že Vaše žádost byla zaregistrována. Následně obdržíte e-mail na Vámi uvedenou e-mailovou adresu s potvrzením o registraci Vaší žádosti. V tomto e-mailu bude uveden odkaz pro druhou část – doplnění žádosti. Prosíme, vyčkejte na příchod e-mailu.

B) Doplnění žádosti

Postup při doplnění žádosti:
1. Otevřete si odkaz, který jste obdrželi v e-mailu po podání žádosti. V internetovém prohlížeči se zobrazí formulář pro doplnění žádosti. Informace uvedené v podané žádosti se automaticky vyplní a nelze je již měnit.

2. Vyplňte všechny povinné údaje (označené hvězdičkou) a další relevantní údaje v žádosti.
Rozpracovanou žádost je možné si uložit pomocí tlačítka „Uložit koncept

Žádost se uloží ve formátu XML ve Vašem počítači. Vámi uložený koncept načtete pomocí tlačítka „Nahrát koncept“.

3. Proveďte kontrolu zadaných údajů – klikněte na tlačítko „Zkontrolovat žádost.

Pokud nejsou údaje vyplněné správně, zobrazí se seznam chyb v pravé části. Chybné údaje opravte a proveďte novou kontrolu stiskem tlačítka „Zkontrolovat žádost“.

4. Přiložte povinné přílohy (příp. další relevantní přílohy) ve formátu PDF. Přílohy mohou mít max. 4 MB.

6. Zaškrtněte „Nejsem robot“ = potvrďte reCAPTCHU.

7. Klikněte na tlačítko:

Pokud jste postupovali správně, zobrazí se Vám informace, že Vaše žádost byla řádně doplněna. Následně obdržíte e-mail na Vámi uvedenou e-mailovou adresu s potvrzením, že Vaše žádost byla řádně doplněna. V příloze tohoto e-mailu bude Vámi vyplněný formulář žádosti. Žádost doporučujeme doplnit co nejdříve.

– V případě problémů nás neváhejte kontaktovat :

  Jméno / IČ

  Email

  Předmět

  Vaše zpráva

  Příloha (koncept žádosti)

  [recaptcha]