Část C

C.1 PŘÍLOHA I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU

Číslo bruselské nomenklatury Popis zboží
Kapitola 1 Živá zvířata
Kapitola 2 Maso a poživatelné droby
Kapitola 3 Ryby, korýši a měkkýši
Kapitola 4 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Kapitola 5
05.04 Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
05.15 Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě
Kapitola 6 Živé rostliny a květinářské produkty
Kapitola 7 Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Kapitola 8 Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Kapitola 9 Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03)
Kapitola 10 Obiloviny
Kapitola 11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin
Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Kapitola 13
ex13.03 Pektin
Kapitola 15
15.01 Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
15.02 Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též „premier jus“
15.03 Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin a oleomargarin, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
15.04 Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
15.07 Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované
15.12 Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené
15.13 Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
15.17 Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Kapitola 17
17.01 Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
17.02 Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel
17.03 Melasa, též odbarvená
17.05 Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kapitola 18
18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
18.02 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
Kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin nebo částí rostlin
Kapitola 22
22.04 Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
22.05 Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
22.07 Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
ex22.08
ex 22.09 Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů
22.10 Stolní ocet a jeho náhražky
Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Kapitola 24
Kapitola 24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Kapitola 45
Kapitola 45.01 Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach rozemletý
Kapitola 54
Kapitola 54.01 Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)
Kapitola 57
Kapitola 57.01 Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)

C.2 Seznam plodin a hospodářských zvířat

C.2.1. „Speciální plodinou“ se pro účely těchto Pokynů rozumí následující plodiny:

PŘADNÉ len
konopí – stonek
TRÁVY A JETELOVINY
PĚSTOVANÉ NA SEMENO
jetel
vojtěška
bojínek
jílek
kostřava
lipnice
psineček
srha
psárka
sveřep
ovsík
ZELENINA cibule
česnek
pažitka
pór
cukety
okurky
paprika
rajčata
salát
špenát
kopr
brokolice
hrách zahradní
fazol obecný
kukuřice cukrová
zeleninová kukuřice (mini kukuřičky)
řepa salátová
meloun vodní
tykev obecná,
tykev olejná
reveň rebarbora
chřest
čekanka salátová
lilek vejcoplodý (baklažán) – včetně semenných porostů
VINNÁ RÉVA, vč. školek vinná réva vč. sazenic, školek, podnoží a oček
OVOCE, vč. školek meruňky
jablka
hrušky
třešně
višně
broskve
rybíz
angrešt
ořechy
mandloně
kdoule
švestky
slívy
ryngle
maliny
ostružiny
jeřáb černý
jeřáb obecný
kaštanovník jedlý
borůvky
CHMEL, vč. školek chmel vč. sazenic a školek
BRAMBORY, CUKROVÁ ŘEPA brambory
cukrová řepa
MÁK mák
JAHODY jahody
OKRASNÉ, vč. školek okrasné květiny a rostliny včetně školek
LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY hořčice bílá (na semeno)
kmín
koriandr
fenykl
anýz
saturejka
meduňka
heřmánek
ostropestřec
majoránka
paprika
paličkovice nachová (námel)
bez černý
růže šípková (šípky)
přeslička rolní
kopřiva
artyčok
čekanka
chřest
bodlák olejný
makovina (pojištění vedlejšího produktu při pojištění máku)
kořeninové rostliny
a další, které svým charakterem spadají do této skupiny

C.2.2. „Ostatní plodinou“ se pro účely těchto Pokynů rozumí následující plodiny:

OBILOVINY pšenice ozimá
pšenice jarní
pšenice špalda,
žito ozimé
žito jarní
ječmen ozimý
ječmen jarní
oves
tritikale ozimé
tritikale jarní
proso
kukuřice na zrno
čumíza
čirok
pohanka obecná,
merlík
LUSKOVINY hrách
bob
peluška
vikev
čočka
fazole
vlčí bob
soja
OLEJNINY slunečnice
hořčice
řepka ozimá
řepka jarní
řepice
len olejný
saflor
OKOPANINY krmná řepa
červená řepa
čekanka
topinambur
KRMNÉ PÍCNINY NA ORNÉ PŮDĚ kukuřice
vojtěška
jetel
bob
svazenka
směsky
TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY louky
pastviny
SEMENNÉ POROSTY OKOPANIN A PÍCNIN krmná řepa
svazenka
ENERGETICKÉ konopí
topol
vrba
olše
akáty
školky rychle rostoucích dřevin

C.2.3. „Hospodářským zvířetem“ se pro účely těchto Pokynů rozumí následující zvířata:

SKOT
PRASATA
OVCE
KOZY
DRŮBEŽ
KRŮTY
KONĚ
ZVĚŘ VE FARMOVÉM CHOVU mufloni
daňci
jeleni
bažanti
antilopy
divoká prasata
DALŠÍ osli
běžci (pštrosi)
králíci
kožešinová zvířata
ryby
včely