Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Podání návrhu na vklad do KN před podáním žádosti

Řešení: Bod A.3.10. Pokynů říká, že Podpora nebude poskytnuta v případě, že k nabytí vlastnictví nemovitosti (nakupované půdy, která má být předmětem Podpory) Žadatelem, došlo před registrací Žádosti. Okamžik nabytí vlastnictví nemovitosti nastává vkladem do katastru nemovitostí, podle zvláštních předpisů.

  • Uzavření ÚS před datem registrace žádosti

Řešení: Bod A.3.4. Pokynů říká, že Podpora se neposkytuje na Úvěry, u kterých došlo k uzavření úvěrové smlouvy včetně rámcových úvěrových smluv před datem registrace Žádosti.

  • Vyčerpání limitu volných prostředků žadatele v registru de minimis

Řešení: Žadatel o podporu musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis, bude mu tedy vyplacena podpora do té výše volných prostředků, které má k dispozici ke dni podání žádosti.

  • ÚS nebyla čerpána ve lhůtě 2 let od zaregistrování žádosti

Řešení: Bod A.4.4. Pokynů říká, že  Podpora se neposkytuje na Úvěry nebo tu část Úvěrů, která nebyla vyčerpána do dvou let od zaregistrování Žádosti.