Část C

Seznam minimálních standardů pro výrobu potravin

Oblast Platná právní úprava ČR Popis obsahu Příslušný orgán státní správy
Výroba potravin Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platné prováděcí vyhlášky Zákon stanovuje povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu a upravuje státní dozor nad dodržováním povinností, vyplývajících z tohoto zákona SZPI, SVS
Výroba potravin Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon stanovuje požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti a jejich výkon. SVS
Výroba potravin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin Nařízení stanovuje povinnosti podnikatelů při výrobě potravin SZPI, SVS
Výroba potravin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 852/2004, o hygieně potravin Nařízení stanovuje povinnosti podnikatelů při výrobě potravin SZPI, SVS
Výroba potravin Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu Nařízení stanovuje povinnosti podnikatelů při výrobě potravin SZPI, SVS