Část D

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

 02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

Zahrnuje:

– pěstování dříví nastojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les

– pěstování podrostu, vlákninového dříví a dříví na otop

– provoz lesních školek

Tyto činnosti lze provádět jak v přírodních, tak v uměle vysazených lesích.

Nezahrnuje:

– pěstování vánočních stromků (01.29)1

– provoz stromových školek, kromě lesních školek (01.30)1

– sběr hub a jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)1

– výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)1

 

02.20 Těžba dřeva

Zahrnuje:

– produkci kulatiny pro dřevozpracující průmysl

– produkci kulatiny používané v neopracované formě, např. důlního dřeva, plotových kůlů a telegrafních sloupů

– sběr a produkci dřeva pro účely výroby energií

– sběr zbytků vzniklých při těžbě dřeva pro účely výroby energií

– produkci dřevěného uhlí v lese (tradičními metodami)

Produktem této činnosti jsou klády, odřezky nebo palivové dříví.

Nezahrnuje:

– pěstování vánočních stromků (01.29) 1

– pěstování dříví nastojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les (02.10) 1

– sběr jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30) 1

– výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10) 1

– produkci dřevěného uhlí na základě destilace (20.14) 1

 

02.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví

Tato třída zahrnuje také části lesnických činností vykonávané na základě smlouvy nebo dohody.

Zahrnuje:

– poskytování služeb pro lesnictví:

  • evidence dřevin
  • poradenství v oboru lesnictví
  • hodnocení dřeva
  • protipožární ochrana
  • kontrola a regulace škůdců v lesnictví

– poskytování služeb pro těžbu dřeva:

  • doprava klád v lese

Nezahrnuje:

– provoz lesních školek (02.10)

– odvodňování lesních ploch (43.12)

– vyklízení stavenišť (43.12)

 

CZ NACE