Dokumenty Investiční úvěry Zemědělec

Příjem žádostí v rámci 10. kola bude zahájen 5. 2. 2020 v 9:00 h

Pro orientační vyhodnocení ekonomické situace žadatele před podáním žádosti o úvěr je možné využít kalkulačku:

Kalkulačka (daňová evidence)

Kalkulačka (účetnictví)

Výstup z rychlého hodnocení je pouze orientační a slouží pro informační účely žadatele,  nejedná se o návrh na  uzavření smlouvy a pro PGRLF není závazný.

Závěrečné rozhodnutí o poskytnutí úvěrů je komplexním hodnocením celé řady finančních a nefinančních ukazatelů a PGRLF si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání.

Hodnocení provedené prostřednictvím kalkulačky ze své povahy nebere v úvahu některé aspekty, které jsou součástí celkového vyhodnocení, např. nefinanční ukazatele (kvalita podnikatelského záměru, podnikatelská historie apod.). Zároveň není v kalkulačce zohledňována kvalita zajištění. Negativní výsledek nebrání žadateli v podání žádosti o úvěr a provedení komplexního hodnocení.