Část F

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

02.10 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

Zahrnuje:

– pěstování dříví nastojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les

– pěstování podrostu, vlákninového dříví a dříví na otop

– provoz lesních školek

Tyto činnosti lze provádět jak v přírodních, tak v uměle vysazených lesích.

Nezahrnuje:

– pěstování vánočních stromků (01.29)1

– provoz stromových školek, kromě lesních školek (01.30)1

– sběr hub a jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30)1

– výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10)1

 

02.20 Těžba dřeva

Zahrnuje:

– produkci kulatiny pro dřevozpracující průmysl

– produkci kulatiny používané v neopracované formě, např. důlního dřeva, plotových kůlů a telegrafních sloupů

– sběr a produkci dřeva pro účely výroby energií

– sběr zbytků vzniklých při těžbě dřeva pro účely výroby energií

– produkci dřevěného uhlí v lese (tradičními metodami)

Produktem této činnosti jsou klády, odřezky nebo palivové dříví.

Nezahrnuje:

– pěstování vánočních stromků (01.29) 1

– pěstování dříví nastojato: výsadbu, přesazování, probírku stromů a péči o les (02.10) 1

– sběr jiných divoce rostoucích lesních materiálů (02.30) 1

– výrobu štěpek a třísek ze dřeva (16.10) 1

– produkci dřevěného uhlí na základě destilace (20.14) 1

 

02.40 Podpůrné činnosti pro lesnictví

Tato třída zahrnuje také části lesnických činností vykonávané na základě smlouvy nebo dohody.

Zahrnuje:

– poskytování služeb pro lesnictví:

 • evidence dřevin
 • poradenství v oboru lesnictví
 • hodnocení dřeva
 • protipožární ochrana
 • kontrola a regulace škůdců v lesnictví

– poskytování služeb pro těžbu dřeva:

 • doprava klád v lese

Nezahrnuje:

– provoz lesních školek (02.10)

– odvodňování lesních ploch (43.12)

– vyklízení stavenišť (43.12)

 

16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva

16.10 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Zahrnuje:

– řezání pilou, hoblování a jiné strojní obrábění dřeva

– krájení na plát, dělení nebo rozřezání na třísky, hobliny

– výrobu dřevěných železničních pražců

– výrobu podlahové krytiny ze dřeva, nemontované, nekompletované

– výrobu dřevité vlny, dřevité moučky, třísek, pilin

Zahrnuje také:

– sušení dřeva

– impregnaci anebo chemickou úpravu dřeva konzervačními nebo jinými hmotami

Nezahrnuje:

– těžbu a produkci surového dřeva (02.20)1

– výrobu dýh dostatečně tenkých pro zpracování na překližky, desky a panely (16.21)1

– výrobu šindelů, obrub, obkladů a lišt (16.23)1

– výrobu palivového dřeva nebo lisovaného dřeva (16.29)1

 

 

16.2 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

Tato skupina zahrnuje výrobu dřevěných, korkových, proutěných anebo slaměných výrobků, a to jak v základních formách, tak ve formě sestavených, kompletovaných výrobků.

16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva

Zahrnuje:

– výrobu dýh, které jsou dostatečně tenké a vyhovují pro dýhování, zpracování na překližky nebo k jiným účelům:

 • hlazené, barvené, potahované, impregnované, vyztužené (na zadní straně papírem nebo tkaninou)
 • zpracování formou motivů

– výrobu překližek, dýhovaných desek (panelů) a podobných vrstvených (laminátových) dřevěných desek a listů

– výrobu OSB desek (její štěpky jsou složené do 3 vrstev k sobě kolmo orientovaných) a jiných dřevotřískových desek

– výrobu středně silných dřevovláknitých izolačních desek (MDF) a jiných dřevovláknitých desek

– výrobu zhuštěného dřeva

– výrobu klíženého vrstveného dřeva, vrstvených dřevěných dýh

 

 

16.23 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

Zahrnuje:

– výrobu dřevěných výrobků určených především pro použití ve stavebnictví:

 • trámů, nosníků, krokví a vaznic
 • klížených, vrstvených a kovem spojených, prefabrikovaných dřevěných konstrukcí krovů
 • dveří, oken, okenic a jejich rámů, bez nebo s kováním, např. panty, závěsy, čepy, zámky
 • schodů, zábradlí (plotů, ohrad)
 • dřevěných lišt a vlisů, krytinových desek a šindelů

– výrobu prefabrikovaných celků budov nebo částí, převážně ze dřeva, např. saun

– výrobu mobilních domků

– výrobu příček ze dřeva (kromě volně stojících)

Nezahrnuje:

– výrobu kuchyňských, šatních skříní, knihoven atd. (31.01, 31.02, 31.09)

– výrobu volně stojících příček ze dřeva (31.01, 31.02, 31.09)

 

 

16.29 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

Pro účely tohoto programu pouze:

– výroba palivového dřeva a pelet, z lisovaného dřeva nebo náhradních materiálů z kávového nebo sójového odpadu

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

1 https://www.czso.cz/documents/10180/23174387/vysvetlivky_cz_nace.pdf/f530ebeb-f949-40c7-a27d-f8888503d791?version=1.0