Kalkulačky

Pro orientační vyhodnocení ekonomické situace žadatele před podáním žádosti o úvěr je možné využít kalkulačku.

Kalkulačka (daňová evidence)

Kalkulačka (účetnictví)

Výstup z rychlého hodnocení je pouze orientační a slouží pro informační účely žadatele,  nejedná se o návrh na  uzavření smlouvy a pro PGRLF není závazný. Závěrečné rozhodnutí o poskytnutí úvěrů je komplexním hodnocením celé řady finančních a nefinančních ukazatelů a PGRLF si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání. Hodnocení provedené prostřednictvím kalkulačky ze své povahy nebere v úvahu některé aspekty, které jsou součástí celkového vyhodnocení, např. nefinanční ukazatele (kvalita podnikatelského záměru, podnikatelská historie apod.). Zároveň není v kalkulačce zohledňována kvalita zajištění. Negativní výsledek nebrání žadateli v podání žádosti o úvěr a provedení komplexního hodnocení.