Nejčastější chyby vedoucí k zamítnutí žádosti

  • Žadatel má nedoplatky vůči SPÚ, PGRLF, SZIF či MZe

Řešení: Jedná se o nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory, žádost bude zamítnuta.