Doporučujeme

Společnost PGRLF uzavřela 2. kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., ukončil kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru  – titulu, který je určen pro zemědělské prvovýrobce. Společnost PGRLF dne 15. září 2022 spustila další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru. Limit počtu přijatých žádostí byl dosažen, a tímto se kolo uzavírá. Výše podpory na snížení jistiny úvěru v případně programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru činí až 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Program je určen pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby.

Doporučujeme

Společnost PGRLF uzavřela další kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., dnes ukončil druhé kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Program Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru je určen pro malé a střední podniky zabývající se výrobou potravin. Výše podpory na snížení jistiny úvěru u tohoto titulu činí až 1 250 000 Kč, zároveň však částka nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Limit počtu přijatých žádostí v případě programu Potravináři byl stanoven u druhého kola na 50 přijatých žádostí. Tato kvóta byla již dosažena a tímto se kolo uzavírá. Do druhého kola příjmu Pokračování »

OZNÁMENÍ: V termínu 13. září 2022 mezi 14:00-15:00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti, z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 13. září 2022 od 14:00 hod. do 15:00 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do veškerých programů PGRLF. Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ: Podání žádostí do programu Provoz 2022 a Potravináři

Vážení klienti, v souvislosti s otevřením druhého kola programů: Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, který spouštíme ve středu 14. září od 9.00 hod., Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který otevíráme ve čtvrtek 15. září 2022 od 9.00 hod., oznamujeme, že příjem žádostí do těchto dvou titulů proběhne výhradně elektronickou cestou, a to prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz.  Do druhého kola příjmu žádostí již nemohou podat žádost ti klienti, kteří již byli úspěšně zaregistrováni v předešlém kole. Veškeré informace včetně nejčastějších dotazů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF, a.s.

OZNÁMENÍ: V termínu 12. září 2022 mezi 14:00-20:00 hod. nebude možné podávat žádosti o podporu

Vážení klienti, z důvodu zvýšení provozní stability a kvality služeb systémů PGRLF proběhne v termínu 12. září 2022 od 14:00 do 20:00 hod. technologická odstávka části webových stránek společnosti. Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu a čase elektronicky podat žádosti o podporu do veškerých programů PGRLF. Děkujeme za pochopení.

Společnost PGRLF, a.s., otvírá druhá kola programů Provoz 2022 a Potravináři

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí další kola příjmu žádostí do programů Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Tato kola budou otevřena u titulu Potravináři ve středu 14. září 2022 v 9.00 hod. a v případě programu Provoz 2022 ve čtvrtek 15. září 2022 v 9.00 hod. S ohledem na velký zájem ze strany zemědělských prvovýrobců a výrobců potravin společnost PGRLF, a.s., ve velmi krátkém čase spouští další kola příjmu žádostí do programů Provoz 2022 a Potravináři, které jsou určeny na snížení jistiny u provozních úvěrů malých a středních podniků k eliminaci negativních Pokračování »

Společnost PGRLF spustí další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

S ohledem na velký zájem o nový program Provoz 2022 společnost PGRLF, a.s., ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství otevře další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který je určen pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby. O spuštění příjmu žádostí bude společnost PGRLF, a.s., informovat na svých webových stránkách www.pgrlf.cz v horizontu několika dnů. Aby se podpora dostala co nejširšímu okruhu zemědělských prvovýrobců, klienti, kteří již byli v rámci prvního kola programu Provoz 2022 zaregistrováni, již znovu nemohou podat žádost o podporu ve stejném programu. Příjem žádostí bude probíhat pouze elektronikou formou na webových stránkách Pokračování »

PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští příjem žádostí do dvou zcela nových programů: Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí do těchto programů bude zahájen 30. srpna 2022 v 9:00 hod. Tato forma podpory je určena k jednorázové splátce části jistiny provozního úvěru. V souvislosti s vyvolanou agresí Ruska vůči Ukrajině, a s tím spojenými negativními dopady na hospodářství zemědělských podniků otevírá společnost PGRLF, a.s. nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře. Pro eliminaci této nepříznivé situace tak poskytne finanční podporu na snížení jistiny provozního úvěru v celkové výši 750 mil. Kč. „Ministerstvo zemědělství Pokračování »

PGRLF zve na agrosalon ZEMĚ ŽIVITELKA

Vážení klienti, rádi bychom vás touto cestou pozvali na největší agrosalon v Česku – Země živitelka, který se tradičně uskuteční na Výstavišti České Budějovice, a to od čtvrtka 25. srpna do úterý 30. srpna 2022. Budeme se těšit na vaši návštěvu na stánku PGRLF v pavilonu T1.