Finanční podpora

pojištění

Příjem žádostí je zahájen 1.1. a ukončen 31.10. příslušného roku. 

Podpora v rámci programu Finanční podpora pojištění se poskytuje formou finančních prostředků na úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin nebo hospodářských zvířat.

Program je určen pro malé a střední podniky z oblasti zemědělské prvovýroby. 

Předmět a účel Podpory

Předmětem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, ​​vynaloženého na zemědělské pojištění.

Pojištěním se rozumí pojištění plodin na ztráty způsobené přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy či škůdci rostlin nebo pojištěním hospodářských zvířat na ztráty způsobené chorobami zvířat, přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy.

Jak podat žádost do programu Finanční podpora pojištění

Další informace

Program je určen pro malé a střední podniky, které si sjednaly na své jméno smluvní pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat a uhradily pojistné ve výši minimálně 1000 Kč za pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat za příslušný rok.

Maximální výše podpory je stanovena v rozmezí:

  1. a) od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin pro příslušný rok,
  2. b) od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro příslušný rok,
  3. c) od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro příslušný rok.

Žadatel podává jedinou žádost o poskytnutí podpory souhrnně pro pojištění ostatních plodin, speciálních plodin a pojištění hospodářských zvířat.

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na https://zadost.pgrlf.cz/.