Investiční úvěry

Zemědělec

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PROBÍHÁ.

Program Investiční úvěry Zemědělec je určen zemědělským podnikatelům působící v oblasti zemědělské prvovýroby, kteří jsou řazeni v kategorii malých a středních podniků a kteří v uplynulých 24 měsících neuzavřeli s PGRLF smlouvu o poskytnutí úvěru ve stejném programu.

Předmět a účel Podpory

Cílem podpory je pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce zemědělského prvovýrobce.

Z úvěru je možné financovat pořízení investičního majetku, zejména zemědělské techniky pro oblast prvovýroby.

Jak podat žádost do programu Investiční úvěry Zemědělec

Další informace

Úvěr lze poskytnout ve výši 100 tis. Kč až 10 mil. Kč, minimální doba splatnosti úvěru jsou 2 roky. K úvěru fond současně poskytuje dotaci ve formě snížení jistiny poskytnutého úvěru, přičemž maximální částka, o kterou může být jistina v okamžiku poskytnutí úvěru snížena, je 400 tis. Kč nebo max. 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

V rámci pravidel programu je zavedena kategorie tzv. začínajícího podnikatele – tedy agrárníka, který není zapsán v evidenci zemědělského podnikatele déle než 24 měsíců před podáním žádosti. U těchto podnikatelů může výše podpory na snížení jistiny úvěru činit až 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.

Samotnou žádost lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím formuláře, který bude dostupný po spuštění programu na https://zadost.pgrlf.cz/.