Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) stanovilo základní sazbu podpory u programu Zemědělec ve výši 2 % p.a. Tato sazba se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. U mladých zemědělců do 40 let je podpora zvýšena o další jeden procentní bod. Základní sazba podpory u programu Zemědělec tímto zůstala v porovnání s rokem 2016 shodná i přesto, že se průměrné úrokové sazby za dané období snížily a ke schváleným úvěrovým smlouvám dosáhly průměrné úrovně 2,99 % p.a. Hodnota odhadovaného průměru úrokového zatížení investičních úvěrů bude činit 0,86 % p.a. v roce 2017 proti 1,16 % p.a. v roce 2016.

Při tomto nastavení by výše podpory z dosud schválených smluv v tomto kole dosáhla hodnoty přes 350 tis. Kč. S připočtením podepsaných smluv v roce 2017 k podaným žádostem v předchozích kolech (do 30. 9. 2016) je celková předpokládaná výše spotřeby prostředků státního rozpočtu 478 mil. Kč“ doplňuje předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula. V praxi to pro žadatele znamená, že PGRLF formou dotace zlevňuje úrokovou sazbu, kterou zemědělec dostal od banky, která mu poskytla úvěr. Pokud má tedy od banky sjednaný například úrok ve výši 3 % p.a., díky programu Zemědělec mu bude dotací snížena na jedno procento. Pokud by šlo o mladého zemědělce, bude mu snížena dokonce až o 3 % p.a. Minimální úrokové zatížení zemědělce po zohlednění podpory však musí činit minimálně 0,5 % p.a.

Cílem programu Zemědělec je především pomoci rozvoji zemědělských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat. Jde dlouhodobě o nejvyužívanější program z nabídky PGRLF. V letošním roce PGRLF schválil u tohoto programu přes 2 500 žádostí zemědělců. Tento program má podle slov Zdeňka Nekuly také největší multiplikační efekt: „V roce 2017 je to 1:13. To znamená, že pokud poskytneme podporu v celkové výši 450 miliónů korun, odpovídá to investicím do zemědělství ve výši více než 6 miliard korun.“

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s. Tel.: 225 989 422, e-mail: vesselinova@pgrlf.cz

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) byl založen v roce 1993 a jediným akcionářem je Ministerstvo zemědělství ČR. Jeho hlavní činností je poskytování podpor formou dotací úroků z úvěrů, finanční podpora pojištění, poskytování půjček či poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny úvěrů.