4. kolo příjmu žádostí pro programy Investiční úvěry a Provozní úvěry stále běží, přičemž zbývá několik posledních dnů do jeho ukončení. Dosud bylo v tomto kole od 26. 6. 2017 do 16. 10. 2017 zaevidováno celkem 188 žádostí, z toho 158 žádostí o investiční úvěry a 30 žádostí o provozní úvěry. Rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti ze dne 31. 5. 2017 byla schválena nejen nyní platná pravidla programu a otevření příjmu žádostí od 26. 6. 2017, ale také bylo stanoveno otevření následujícího kola od 23. 10. 2017, což zajistí kontinuální pokračování příjmu žádostí. Programy Investiční a Provozní úvěry budou tedy i nadále určeny pouze pro žadatele zabývající se zemědělskou prvovýrobou se zaměřením na tzv. „citlivé komodity“, pro zpracovatele zemědělských produktů či podnikatele v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva.

V souladu s výše uvedeným bude příjem žádostí v programu Investiční úvěry a Provozní úvěry pro 4. kolo ukončen dne 22. 10. 2017. Následující 5. kolo příjmu žádostí v programu Investiční úvěry a Provozní úvěry bude opětovně otevřeno 23. 10. 2017, tedy příjem žádostí bude, jak již bylo zmíněno, kontinuální. Žádosti bude opět možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF.

Neli Vesselinova, tisková mluvčí PGRLF, a.s. Tel.: 225 989 422, e-mail: vesselinova@pgrlf.cz

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) byl založen v roce 1993 a jediným akcionářem je Ministerstvo zemědělství ČR. Jeho hlavní činností je poskytování podpor formou dotací úroků z úvěrů, finanční podpora pojištění, poskytování půjček či poskytování finančních prostředků ke snížení jistiny úvěrů.