Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. zvolil dne 12. dubna 2018 do představenstva obchodní společnosti Výstaviště České Budějovice, a.s. (VČB) Ing. Mojmíra Severina. PGRLF, z pozice jediného akcionáře VČB, reagoval na potřebu obsadit volné místo v představenstvu VČB. Ing. Mojmír Severin dlouhodobě působil na mnoha manažerských postech, má zkušenosti z bankovního a agro-potravinářského sektoru.

 

Následující den, 13. dubna 2018, představenstvo VČB na svém řádném jednání zvolilo Ing. Mojmíra Severina svým předsedou.

V roce 2016 byl ve Výstavišti obměněn celý management. Nové vedení společnosti nastartovalo dlouho potřebné změny. Byly schváleny územní studie „Jih“ a „Sever“, na základě které by se areál měl přetvořit ve výstaviště moderní a konkurenceschopné a mělo by sloužit jako odpočinková zelená zóna uprostřed města pro trávení volného času.

Věříme, že tato personální změna přinese další očekávaný dynamický rozvoj společnosti.