Již po několikáté společnost PGRLF podpořila mladé a nadějné zemědělce v rámci soutěže v orbě v jihomoravských Mašovicích. Detailnější informace z této zajímavé akce naleznete v článku, který vyšel v aktuálním čísle časopisu Selská revue (viz níže, po rozkliknutí).

Selská revue, str. 109
Selská revue, č. 6 (září-říjen 2019), str. 109