Stejně jako v předešlých letech ani letos si nenechalo vedení Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ujít jednu z tradičních společenských událostí zimní sezóny – již 19. ročník Agrárního plesu. Více na stránkách týdeníku Zemědělec.  

Týdeník Zemědělec, 8/2020, str. 12