Stále větší význam mají pro zemědělce různé druhy subvencí, které mimo jiné poskytuje i společnost PGRLF. O zkušenostech klientů, kteří v minulosti zažádali o podporu u PGRLF, se dočtete na stránkách týdeníku Zemědělec (9/2020).

Týdeník Zemědělec, 9/2020, str. 5.