Zemědělství, lesnictví, ovocnářství, vinařství… to jsou všechno obory, které vyžadují velkou píli a mnohdy velmi tvrdou práci. Mnoho českých podniků v posledních letech proto využívá možnosti subvencí, které nabízí například Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Ten poskytuje svým klientům řadu zajímavých programů podpor.

Více na stránkách aktuálního čísla měsíčníku AGRObase.

Měsíčník AGRObase (vyšel 25. února 2020, str. 18)