V květnovém čísle zpravodaje Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů vyšel rozhovor o českém ovocnářství. Mimo jiné se zde mohou čtenáři dočíst o programu Podpory nákup půdy a Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, nebo o zkušenostech klientů s fungováním PGRLF.

Celé znění článku naleznete zde.