Až do konce září mohou zemědělci žádat o podporu v programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. Díky tomuto titulu mohou klienti zažádat o finanční podporu v maximální výši 150 000,- Kč a zároveň maximálně 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Více se rovněž dočtete v aktuálním článku na portále BusinessInfo.cz.