Jak podat žádost

POSTUP PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI – PODPORA ÚROKŮ A POJIŠTĚNÍ

Postup A): Chci vyplnit formulář a podat žádost ihned.

1. Krok

Vyplňte formulář žádosti na podporu, o kterou chcete požádat.

Vložte všechny povinné přílohy (ve formátu PDF), které jsou uvedené ve formuláři žádosti (lze vložit vždy jen jeden soubor ve formátu PDF do každého pole určeného pro vložení přílohy).

Pokud si chcete žádost kdykoliv před odesláním prohlédnout nebo uložit ve formátu PDF, klikněte na tlačítko “Náhled žádosti“:

2. Krok

Klikněte na tlačítko „Podat žádost“:

3. Krok

Pokud není některé z povinných polí ve formuláři vyplněné, žádost se neodešle a u polí, která nejsou vyplněná, nebo jsou vyplněná nekorektně, se objeví chybové hlášení.

Po doplnění nebo opravě klikněte na tlačítko „Podat žádost“:

Jestli vše proběhne v pořádku, zobrazí se hlášení „Vaše žádost byla zaregistrována“ a obratem obdržíte zprávu (na e-mail uvedený v žádosti o podporu), že Vaše žádost byla přijata (zaregistrována).

Postup B): Chci se k formuláři vrátit později a poté podat žádost.

1. Krok

Vyplňte částečně či zcela formulář žádosti na podporu, o kterou chcete požádat.

Během vyplňování můžete formulář uložit jako koncept a kdykoliv později se k němu vrátit.
Data budou uložena ve formátu XML ve vašem počítači. Zvolte tlačítko „Uložit koncept“:

2. Krok

Ve chvíli, kdy se k formuláři budete chtít vrátit a uskutečnit podání žádosti, vraťte se k prázdnému formuláři žádosti a klikněte na tlačítko „Nahrát koncept“:

Zde vložíte vámi uložený dokument v XML formátu a zvolíte tlačítko „Nahrát“:

3. Krok

Vložte všechny přílohy (ve formátu PDF), které jsou uvedené ve formuláři žádosti (lze vložit vždy jen jeden soubor ve formátu PDF do každého pole určeného pro vložení přílohy).

Dále pokračujte 2. krokem uvedeným v Postupu A)

Upozornění:

Formulář pro podání žádosti funguje korektně při použití nejnovějších verzí těchto webových
prohlížečů: Google Chrome, Firefox, Edge. Při použití starších verzí, nebo jiných prohlížečů není
funkčnost garantována. V závislosti na Vašem internetovém připojení může zobrazení hlášení o
odeslání žádosti trvat delší dobu.

Maximální velikost všech příloh je omezena na 4MB. Zobrazení hlášení může trvat delší dobu,
v závislosti na Vašem internetovém připojení.

Do každého pole určeného pro vložení přílohy je možné vložit pouze jeden soubor ve formátu
PDF.

 

POSTUP PRO ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI – ÚVĚRY

Příručka je určena žadatelům o poskytnutí úvěru s možností podpory snížení jistiny úvěru v režimu de minimis a žadatelům o poskytnutí úvěru s možností snížení jistiny.

Obecné informace:

Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na https://zadost.pgrlf.cz. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole, je stanoven Pokyny jednotlivých konkrétních programů.

Pokyny si prosím prostudujte na stránkách www.pgrlf.cz.

Video návod pro jednotlivé programy je k dispozici na stránkách www.pgrlf.cz.

Kontakty:

infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538
E-mail: info@pgrlf.cz

Technické parametry:

Formulář pro podání žádosti funguje korektně při použití nejnovějších verzí těchto webových prohlížečů: Google Chrome, Firefox, Edge. Při použití starších verzí, nebo jiných prohlížečů není funkčnost garantována. V závislosti na Vašem internetovém připojení může zobrazení hlášení o odeslání žádosti trvat delší dobu.

Vyhlášení termínu zahájení příjmu žádostí:

Termín zahájení příjmu žádostí je zveřejněn na stránkách www.pgrlf.cz zpravidla 30 dní před zahájením příjmu žádostí.

Spolu s Pokyny k příslušnému programu je zveřejněn i vzor žádosti ve formátu pdf, vždy pro danou právní formu žadatele.

Ve vzorech žádosti jsou zvýrazněny údaje, které budou vyplňovány při Podání žádosti (1. části) -viz. Postup podání žádosti.

Postup podání žádosti:

V době přijímání žádostí je k dispozici formulář na https://zadost.pgrlf.cz. Vždy vyberte formulář v závislosti na tom, v jakém programu plánujete žádost podat.

Podání žádosti je rozděleno do 2 částí:

A) Podání žádosti:

Podání žádosti slouží pro zaregistrování Vaší žádosti v daném pořadí. Formulář pro podání žádosti obsahuje stručný postup pro podání žádosti a základní informace potřebné k zaregistrování žádosti (např. identifikace žadatele, parametry úvěru).

Postup při podání žádosti:

1. Vyplňte povinné údaje v žádosti (označené hvězdičkou).

2. Do polí označených „Nelze vložit, nutno vepsat ručně“ nelze vkládat uložené údaje, ale je nutné požadované údaje ručně vepsat.

3. Proveďte kontrolu zadaných údajů – klikněte na tlačítko „Zkontrolovat žádost“:

Pokud nejsou údaje vyplněné správně, zobrazí se seznam chyb v pravé části, případně jsou označena červenou barvou. Chybné údaje opravte a proveďte novou kontrolu stiskem tlačítka „Zkontrolovat žádost“.

4. Klikněte na tlačítko „Podat žádost“:

Pokud jste postupovali správně, zobrazí se Vám informace, že Vaše žádost byla zaregistrována. Následně obdržíte e-mail na Vámi uvedenou e-mailovou adresu s potvrzením o registraci Vaší žádosti. V tomto e-mailu bude uveden odkaz pro druhou část – doplnění žádosti. Prosíme, vyčkejte na příchod e-mailu.

B) Doplnění žádosti

Doplnění žádosti je nutné provést ve lhůtě 7 dní (168 hodin) od podání žádosti. Po uplynutí této doby nebude možné žádost doplnit. Pokud nebude žádost doplněna, bude navržena na zamítnutí. 

Postup při doplnění žádosti:

1. Otevřete si odkaz, který jste obdrželi v e-mailu po podání žádosti. V internetovém prohlížeči se zobrazí formulář pro doplnění žádosti. Informace uvedené v podané žádosti se automaticky vyplní a nelze je již měnit.

2. Vyplňte všechny povinné údaje (označené hvězdičkou) a další relevantní údaje v žádosti.
Rozpracovanou žádost je možné si uložit pomocí tlačítka „Uložit koncept

Žádost se uloží ve formátu XML ve Vašem počítači. Vámi uložený koncept načtete pomocí tlačítka „Nahrát koncept“.

3. Proveďte kontrolu zadaných údajů – klikněte na tlačítko „Zkontrolovat žádost“.

Pokud nejsou údaje vyplněné správně, zobrazí se seznam chyb v pravé části. Chybné údaje opravte a proveďte novou kontrolu stiskem tlačítka „Zkontrolovat žádost“.

4. Přiložte povinné přílohy (příp. další relevantní přílohy) ve formátu PDF. Přílohy mohou mít max. 4 MB.

Povinné přílohy, bez kterých není možné podat žádost:

  • Podnikatelský záměr obsahující popis projektu nebo činností, na jehož financování bude použit Úvěr
  • Nezávazná cenová nabídka na pořizovanou investici
  • Přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání Žádosti s podacím razítkem Finančního úřadu nebo potvrzením o doručení z datové schránky
  • Účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce v plném rozsahu za 2 roky předcházející podání Žádosti NEBO vyplněný formulář vstupních dat (daňová evidence) dostupný na stránkách www.pgrlf.cz
  • Aktuální účetní výkazyv plném rozsahu NEBO aktuální stav příjmů a výdajů

Povinné přílohy, které je možné doplnit po podání žádosti:

  • Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení
  • Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá dluhy vůči Finanční správě
  • Potvrzení prokazující, že Žadatel nemá dluhy vůči zdravotním pojišťovnám (Žadatel předkládá potvrzení pouze od těch zdravotních pojišťoven, vůči kterým má povinnost hradit pojistné)

5. Klikněte na tlačítko:

Pokud jste postupovali správně, zobrazí se Vám informace, že Vaše žádost byla řádně doplněna. Následně obdržíte e-mail na Vámi uvedenou e-mailovou adresu s potvrzením, že Vaše žádost byla řádně doplněna. V příloze tohoto e-mailu bude Vámi vyplněný formulář žádosti.