Nejčastější dotazy
Finanční podpora pojištění

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

Tel: +420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

Tel: +420 727 946 538

Nejčastější dotazy

Může být uhrazeno celé pojistné před podáním žádosti?

Pojistné na příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti. V případě úhrady celého pojistného před podáním žádosti nebude podpora poskytnuta.

Uhradil jsem část pojistného před podáním žádosti, co se stane?

Podpora bude poskytnuta jen na tu část pojistného, která byla uhrazena po podání žádosti a nejpozději do 31. 10. příslušného roku.

Jaké povinné přílohy a v jakém termínu je musím přiložit k žádosti?

Povinnou přílohou k žádosti je pojistná smlouva (nebo pojistka či strukturovaný výpis z pojistné smlouvy). V případě, že na sebe pojišťovna nepřevzala povinnost dokládat potvrzení o výši zaplaceného pojistného nebo jste jí k tomu nedali svůj souhlas, jsou povinnými přílohami také potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného (např. výpis z účtu, pokladní doklad), které lze dodávat dodatečně, ale nejpozději k 31. 10. příslušného roku. V případě nedoložení povinných příloh nejpozději ve stanoveném termínu, bude žádost zamítnuta jako neúplná.

Jaká je minimální výše uhrazeného pojistného?

Minimální výše uhrazeného pojistného je stanovena ve výši 1000 Kč. Pojistné uhrazené v nižší výši je vyhodnoceno jako nesplnění podmínek pro poskytnutí podpory.

Kdy mohu nejpozději podat žádost?

Termín ukončení příjmu žádostí je 31. 10. příslušného roku. Žádost podaná po tomto termínu je zamítnuta z důvodu nedodržení podmínek pro poskytnutí podpory.