Nejčastější dotazy
Investiční úvěry Zemědělec

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

Tel: +420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

Tel: +420 727 946 538

Nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi programem Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec?

V programu Zemědělec je poskytována podpora části úroků z úvěru sjednaného s bankou. U programu Investiční úvěry Zemědělec žádáte o úvěr přímo PGRLF, k němuž je možné požádat o podporu určenou na snížení jistiny tohoto úvěru.

V programu Investiční úvěry Zemědělec je uvedeno, že realizace investice nesmí být zahájena před zaregistrováním žádosti. Co se tím myslí?

Zahájením realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se v tomto programu rozumí první právně vymahatelný závazek objednat zařízení. Zahájením realizace je např. uzavření kupní smlouvy, závazné objednávky či obdobné smlouvy, jakékoli finanční plnění (např. záloha, úhrada ceny ve výši DPH u plátců DPH, úhrada rozdílu mezi výší úvěru a cenou pořizované investice apod.).

Zaslání Cenové nabídky dodavatelem není zahájením realizace Podnikatelského záměru.

Včera jsem podal žádost, přišel mi potvrzovací mail o podání žádosti. Mám v tuto chvíli něco dalšího podniknout?

Vyčkejte prosím. Vaše žádost byla tímto předána ke zpracování.

Které dokumenty budu potřebovat doložit při podání žádosti?

Při podání žádosti je potřeba přiložit povinné přílohy v tomto rozsahu: Podklady k požadované investici (Podnikatelský záměr a Nezávazná cenová nabídka na pořizovanou investici), finanční podklady (přiznání k dani z příjmů za 2 roky, účetní závěrka za poslední 2 roky nebo vyplněný formulář vstupních dat, pokud vedete daňovou evidenci, který je dostupný na www.pgrlf.cz, aktuální účetní výkazy nebo aktuální stav příjmů a výdajů), tzv. Bezdlužnost (tedy potvrzení prokazující, že nemáte dluhy vůči České správě sociálního zabezpečení, vůči Finanční správě, vůči zdravotním pojišťovnám). V průběhu vyhodnocení žádosti pak budete v kontaktu s pracovníkem fondu, který si může v případě potřeby vyžádat další nezbytné podklady.

Do elektronického formuláře žádosti jsem nepřiložil všechny přílohy. Kam je mám zaslat?

V případě, že žádost včetně příloh bude neúplná, budete vyzváni k jejímu doplnění.

Letos jsem začal podnikat, a ještě nemám daňové přiznání. Mohu požádat PGRLF o úvěr, a jaké podklady místo daňového přiznání mám doložit?

Místo daňového přiznání uveďte predikci, tedy výhled podnikání do budoucna v horizontu alespoň tří let, včetně kalkulace plánovaných příjmů a výdajů.

Podal jsem žádost o úvěr. Nyní mě dodavatel nutí k zaplacení zálohy. Co mám dělat?

Předně je potřeba si uvědomit, že podání žádosti ještě neznamená schválení úvěru. Doporučujeme vyčkat až na vyřízení žádosti, teprve až budete mít schváleno a potvrzeno financování nákupu stroje, tak následně uzavírat s dodavatelem závaznou nabídku nebo kupní smlouvu. Z úvěru není možné refinancovat již pořízené stroje ani uhrazené kauce a vratné zálohy.

Pokud je výše zálohy domluvena v Kupní smlouvě, lze hradit zálohy ve výši odpovídající rozdílu mezi výší úvěru a cenou pořizované investice. Jste-li plátcem DPH, můžete zaplatit částku ve výši DPH a dále rozdíl mezi kupní cenou investice (bez DPH) a výší schváleného úvěru.

Jak se dozvím, že mám úvěr schválen?

O výsledku projednání žádosti o úvěr jste vždy informován. V případě schválení úvěru vám bude před podpisem zasílána k náhledu kompletní smluvní dokumentace.