Nejčastější dotazy
Podpora nákupu půdy

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

Tel: +420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

Tel: +420 727 946 538

Nejčastější dotazy

Co nastane, když úvěr nebyl vyčerpán ve lhůtě 2 let od zaregistrování žádosti?

Podpora se neposkytuje na úvěry nebo tu část úvěrů, které nebyly vyčerpány do 2 let od zaregistrování žádosti.

Mohu uzavřít Úvěrovou smlouvu před registrací žádosti?

Podpora se neposkytuje na úvěry, u kterých došlo k uzavření Úvěrové smlouvy včetně rámcových Úvěrových smluv před datem registrace žádosti.

Musím doložit Kupní smlouvu?

Předložení Kupní smlouvy u programu Podpora nákupu půdy nevyžadujeme.

Mohu podat návrh na vklad do KN před podáním žádosti?

Podpora nebude poskytnuta v případě, že k nabytí vlastnictví nakupované půdy došlo před registrací žádosti. Z uvedeného důvodu není možné podat návrh na vklad do KN před podáním žádosti, neboť k nabytí vlastnictví dochází zpětně ke dni podání návrhu na vklad do KN.

Jak je to s vyčerpáním limitu volných prostředků žadatele v registru de minimis?

Žadatel o podporu musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis, maximální možná podpora k dané žádosti mu bude vypočtena ke dni schválení žádosti a může být poskytnuta maximálně do výše volných prostředků v registru de minimis, které má žadatel v danou chvíli k dispozici. Dejte si proto pozor, zda již nemáte vyčerpaný limit v registru de minimis.

Kdy musím doručit Úvěrovou smlouvu?

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu, v případě, že tato lhůta není ze strany klienta splněna, je klient ze strany PGRLF k jejímu doložení vyzván ve lhůtě v této výzvě uvedené.

Jaká je nejnižší částka na nákup půdy, na kterou si mohu vzít úvěr, abych dosáhl na podporu?

Úvěr poskytnutý na nákup nestátní zemědělské půdy, na který má být poskytována podpora, nesmí být nižší než 50 000 Kč.