Nejčastější dotazy
Podpora produkce lesních školek

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

Tel: +420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

Tel: +420 727 946 538

Nejčastější dotazy

Kdo může o podporu požádat?

Žadatelem o podporu může být pouze takový subjekt, který zároveň splňuje kritéria v bodě A.1.2. Pokynů, tj. jedná se o podnikatele, který je veden v ústřední evidenci držitelů licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a sjednal na své jméno smluvní pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách.

Mohu podat žádost do tohoto programu, i když už jsem zažádal o jiný program podpory?

Jeden a týž žadatel může být souběžně zapojen do několika vyhlášených programů PGRLF.

Jaká je výše podpory?

Výše podpory může dosahovat až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro příslušný rok.