Nejčastější dotazy

Pojištění lesních porostů

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

+420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

+420 727 946 538

Nejčastější dotazy

Mohu realizovat investice před podáním žádosti?

Nejprve podejte žádost o podporu a teprve poté lze zahájit realizaci podnikatelského záměru. Zahájením realizace investice uvedené v podnikatelském záměru se rozumí buď zahájení činnosti nebo stavebních prací v rámci předmětné investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení nebo služby či jiný závazek, v jehož důsledku se projekt nebo činnost stává nezvratnou. Za zahájení realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru se nepovažuje nákup pozemků uvedených v bodě C. 1. 1. písm. b) Pokynů a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti.

Dokdy musím doložit úvěrovou smlouvu?

Žadatel je povinen doložit Fondu úvěrovou smlouvu do 2 měsíců od registrace žádosti o podporu. V případě, že v tomto termínu úvěrovou smlouvu nedoloží, je Fondem vyzván k jejímu předložení v náhradním stanoveném termínu. Podpora bude žadateli vyplacena s tím, že nárok na podporu vzniká od data doručení úvěrové smlouvy.

Co když mám více úvěrových smluv k jedné žádosti?

Žádost je podána na investici popsanou v podnikatelském záměru, a ten nesmí být v rozporu s účelem úvěru. Princip je: jedna žádost – jeden podnikatelský záměr – jedna úvěrová smlouva.

Mohu vyčerpat úvěr před registrací žádosti?

Podmínkou pro poskytnutí podpory je uzavření úvěrové smlouvy až po podání žádosti, vyčerpání úvěru před registrací tak nemůže nastat.

Jaké jsou nepodporované investice?

Popis předmětu a účelu podpory je uveden v části C.1. Pokynů. V nejednoznačných případech o poskytnutí podpory rozhoduje představenstvo společnosti.

Jaký je rozdíl mezi programem Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec?

V programu Zemědělec je poskytována podpora části úroků z úvěru sjednaného s bankou.

U programu Investiční úvěry Zemědělec žádáte o úvěr přímo PGRLF, k němuž je možné požádat o podporu určenou na snížení jistiny tohoto úvěru.

Jednám s bankou o poskytnutí úvěru na nákup traktoru do zemědělského prvovýroby a rád bych získal dotaci na snížení jistiny úvěru. V rámci jakého programu mohu požádat?

Na investiční úvěry poskytované bankou lze požádat o dotaci úhrady části úroků z úvěru v rámci programu Zemědělec.

Pouze u investičních úvěrů poskytovaných přímo PGRLF lze požádat o dotaci snížení jistiny úvěru – pro zemědělské prvovýrobce, jež jsou malým nebo středním podnikem, v programu Investiční úvěry Zemědělec.