Nejčastější dotazy
Potravinář

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

Tel: +420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

Tel: +420 727 946 538

Nejčastější dotazy

Mohu podat žádost do programu Potravinář, když jsem už podal žádost do jiného programu PGRLF?

Jeden a týž žadatel může být souběžně zapojen do několika programů PGRLF, avšak na každou z investic uvedenou v podnikatelském záměru může být poskytnuta podpora pouze jednou a nemůže být poskytnuta jiná veřejná podpora, a to včetně podpory v režimu de minimis.

Mohu podat žádost až po realizace investice?

Podpora nebude poskytnuta v případě, že realizace investice byla zahájena ještě před podáním žádosti.

Do kdy musím doručit Úvěrovou smlouvu?

Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doručit PGRLF Úvěrovou smlouvu, v případě, že tato lhůta není ze strany klienta splněna, je klient ze strany PGRLF k jejímu doložení vyzván ve lhůtě v této výzvě uvedené.

Kdy je program Potravinář otevřen?

Jedná se o kontinuální program, který je otevřen v průběhu celého roku.

Kolik bude činit maximální sazba podpory?

Procentní sazba podpory může činit až 5 % p. a., přičemž úrokové zatížení žadatele plynoucí z úvěru musí činit vždy minimálně 0,5 % p. a. Sazba podpory bude stanovena vždy za každé ukončené kalendářní čtvrtletí daného roku, a to na základně ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly v daném kalendářním čtvrtletí registrovány.