Orgány společnosti

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

(Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

Tel: +420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

Tel: +420 727 946 538

PGRLF je akciovou společností a vlastníkem 100 % akcií je Česká republika, jejímž zástupcem pověřeným výkonem akcionářských práv je Ministerstvo zemědělství v čele s ministrem zemědělství, Markem Výborným. Činnost společnosti se řídí zejména občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a ustanovením § 2da zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Statutárním orgánem PGRLF je představenstvo, kontrolní funkci zajišťuje dozorčí rada a výbor pro audit jako orgán dozorčí rady.

PGRLF má pracoviště v Praze a v Brně.

Představenstvo

FUNKCE JMÉNO
Předseda představenstva doc. Dr. Ing. Josef Kučera
Místopředseda představenstva Mgr. Ondřej Mareček
Člen představenstva Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA

Dozorčí rada

FUNKCE JMÉNO
Předseda dozorčí rady Ing. Marcela Antošová
Místopředseda dozorčí rady Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
Člen dozorčí rady Ing. Jan Doležal
Člen dozorčí rady Ing. Karel Tyll

Naši partneři