Podmínky užívání

webových stránek

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK PGRLF

I. Účel stránek

(1)
Internetové stránky Podpůrného a garančního rolnického a lesnického
fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“) jsou určeny především k doplnit webové
prezentaci PGRLF a zveřejnění informací poskytovaných národních podpor.

II. Odpovědnost provozovatele stránek

(2)
PGRLF na svých internetových stránkách zveřejňuje a pravidelně
aktualizuje velké množství informací. Vzhledem k technickým vlastnostem
internetu však nemůžeme ručit za úplnost, správnost a obsahovou neporušenost
zde uložených informací. Proto prosím přezkoumejte správnost našich informací,
prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k obchodním účelům.

(3)
Úplná znění právních předpisů a jiných dokumentů uveřejněných na
internetových stránkách PGRLF představují orientační pracovní pomůcku, která
nemá právní závaznost.

(4)
Vnitřní struktura webu PGRLF se v souvislosti s rostoucím objemem
publikovaných informací mění. Pokud se stane, že nenaleznete hledaný dokument a
naleznete informaci: „Omlouváme se, ale došlo k poněkud nepříjemné situaci.“,
prosíme Vás, abyste laskavě prostudovali aktuální menu našich stránek na horní
vodorovné liště hlavní stránky, jejíž adresa se nemění – https://www.pgrlf.cz.

(5)
Stránky PGRLF obsahují také odkazy na internetové stránky jiných
institucí; PGRLF nenese zodpovědnost za obsah nebo případnou nefunkčnost těchto
stránek.

III. Práva uživatele stránek

(6)
Naše internetové informace můžete ukládat, předávat dále a rozmnožovat.
Na stránky PGRLF můžete i odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů z
jiných míst internetu, a to i do vnitřní struktury našich stránek. Je však
třeba mít na paměti, že PGRLF má právo obsah i vnitřní strukturu svých stránek
měnit a že URL jednotlivých součástí webu PGRLF nemusí být za všech okolností
stejná. PGRLF musí být vždy uveden jako zdroj informací, soubor nesmí být
obsahově ani jinak pozměňován a musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče.

IV. Využití služby WP Statistics

(7)
Tyto stránky využívají službu WP Statistics, poskytovanou společností VeronaLabs.com
. Služba WP Statistics používá souborů „cookies“, které jsou
textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu
užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o
užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy na serverech.

(8)
WP Statistics bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání
stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a
pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání
internetu.

(9)
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich
trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“
které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té
doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které
zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně
neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení
samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

(10)
Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit
na:

 1. a)
  konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 2. b)
  trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají
  analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 3. c)
  remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich
  správnému zacílení
 4. d)
  analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu
  tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 5. e)
  esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

(11)
Volbou v příslušném nastavení můžete, ale nemusíte přijmout používání
dalších souborů cookies ve vašem prohlížeči nad rámec cookies esenciálních.
Prosíme vezměte na vědomí, že nebudete schopni plně využívat veškeré
funkce této stránky, jestliže se rozhodnete nepřijmout používání souborů
cookies nad rámec cookies esenciálních.

V. Používané cookies

Tabulka obsahující název/expirace/kdo má přístup
k informacím/popis

Název Expirace Popis
WP Statistics 10 let Analytické, Trackingové
Contact form 7 10 let Trackingové
Calculated Fields Form 10 let Trackingové
GeoIP Detection 10 let Analytické, Trackingové

VI. Ochrana osobních údajů

(12)
Přístup na stránky www.pgrlf.cz nebo
některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách
mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů
uživatele ve smyslu zák. č. 101 / 2000 Sb, o ochraně osobních údajů, respektive
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

(13)
Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými
právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro
který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě
subjektu těchto údajů a vždy v souladu s „privacy policy“.

(14)
Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména
pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a
spokojenosti klientů.