Sazby

Adresa

PRAHA:

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8

BRNO:

Trnitá 500/9
602 00 Brno
budova TRINITI OFFICE CENTER

( Vstup ze strany od nákupního centra Vaňkovka ).

Kontakt

Tel: +420 225 989 400
E-mail: info@pgrlf.cz

Infolinka

+420 704 688 699

IÚ Zemědělec a Lesnictví:

+420 727 946 538

Společnost PGRLF, a. s., byla založena na základě vládního usnesení ze dne 23. června 1993 a zapsána do obchodního rejstříku 16. září 1993. Jejím jediným akcionářem je Česká republika, přičemž právo akcionáře zaštiťuje Ministerstvo zemědělství.

Velmi důležitou roli v sektoru zemědělství společnost sehrála v letech 1996–1998, kdy bylo nutné zajistit začínajícím subjektům výraznou garanci, aby se pro ně staly úvěry od banky zejména formou zajištění. Od 1. ledna 2000 se PGRLF personálně i organizačně oddělilo od Ministerstva zemědělství. Činnost společnosti začala být zajišťována vlastním aparátem pracovníků.

Podpora ze strany PGRLF byla ze začátku primární soustředění na poskytování garancí a dotací části úroku z úvěru. Aktuálně portfolio PGRLF zahrnuje více než 10 programů podpory a sestává ze tří pilířů – podpora části úroků z komerčních úvěrů, přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, a podpora ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF.

Neoddiskutovaným faktem 30 letého působení PGRLF na českém zemědělském trhu je potřeba zajistit, že díky této společnosti se podařilo ve značné míře zmodernizovat zemědělskou techniku ​​a nákup zemědělské techniky, což vedlo k větší konkurenceschopnosti českého zemědělství a potravinové stačnosti České republiky jako takové.

Naši partneři