PGRLF otevře 3. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje  3. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví. Spuštění příjmu žádostí proběhne ve středu 14. října 2020 od 9.00 hodin. Program Investiční úvěry Lesnictví patří mezi důležité podpory lesním hospodářům ze strany společnost PGRLF. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. „Program Investiční úvěry Lesnictví Pokračování »

PGRLF pokračuje v příjmu žádostí do programu Zemědělec

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., informuje své klienty, že i nadále přijímá žádosti o podporu do programu Zemědělec. Od 1. října 2020 bude pokračovat příjem žádostí o podporu do programu Zemědělec, a to za stejných podmínek, které byly nastaveny doposud. V rámci programu Zemědělec se jedná o podporu ve formě subvencí části úroků z komerčních úvěrů, které jsou zaměřeny na investice související s podnikáním v oblasti zemědělské prvovýroby. Jedná se tedy především o podporu investic do nákupu nové zemědělské techniky. Přičemž podporovaná investice by měla vést mimo jiné k rozvoji českého zemědělství a venkova. Úplné znění Pokračování »

Napsali o nás… na portále BusinessInfo

Až do konce září mohou zemědělci žádat o podporu v programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. Díky tomuto titulu mohou klienti zažádat o finanční podporu v maximální výši 150 000,- Kč a zároveň maximálně 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Více se rovněž dočtete v aktuálním článku na portále BusinessInfo.cz.

PGRLF partnerem ČPI

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. je primárně poskytovatelem podpor pro zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělské produkce a podnikatele v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství. Nicméně vedle této činnosti poskytuje podporu i jinými aktivitami. Již od května 2018 spolupracuje například s Českou plemenářskou inspekcí, a to v oblasti péče o osobní data v souvislosti s nařízením GDPR. „Jelikož naše organizace měla povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, zkusili jsme oslovit někoho v resortu, kdo už pověřence měl. Náhoda tomu chtěla, aby se na počátku května 2018 prokázala pravdivost dobře známého přísloví o nouzi a příteli, a my jsme ho tenkrát u Pokračování »

Napsali o nás… v týdeníku Zemědělec

Na stránkách týdeníku Zemědělec se mohou čtenáři dozvědět mnoho cenných informací o novém programu PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru. Důležitou zprávou především je, že zemědělci se stále mohou do tohoto programu hlásit. Více o programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru naleznete zde. Celé znění článku z týdeníku Zemědělec k přečtení zde.

Napsali o nás… v BusinessInfo.cz

PGRFL dlouhodobě podporuje české zemědělce. Příkladem toho je i pěstitel jahod, pan Petr Nouza, který již řadu let je spokojeným klientem PGRLF. O svůj životní příběh spojený s podnikáním, kdy opustil panelový byt a vyměnil ho za jahodovou plantáž, se podělil s podnikatelským portálem BusinessInfo.cz. Celé znění článku naleznete zde.