Napsali o nás… v BusinessInfo.cz

PGRFL dlouhodobě podporuje české zemědělce. Příkladem toho je i pěstitel jahod, pan Petr Nouza, který již řadu let je spokojeným klientem PGRLF. O svůj životní příběh spojený s podnikáním, kdy opustil panelový byt a vyměnil ho za jahodovou plantáž, se podělil s podnikatelským portálem BusinessInfo.cz. Celé znění článku naleznete zde.

PGRLF partnerem 232. Žofínského fóra

Společnost PGRLF jakožto tradiční partner Žofínského fóra zve na již 232. pokračování tohoto mimořádného setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 od 13.00 hodin ve Velkém sále paláce Žofín. Diskutovat se bude na téma „Společná zemědělská politika a budoucnost českého zemědělství. Největší nepřítel – sucho?“

Nový program PGRLF se těší velkému zájmu. Titul PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru je stále otevřen.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spustil v pondělí 15. června 2020 příjem žádostí do nového programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. O tento druh podpory je mezi zemědělci zájem, což dokládá více než 1.200 žádostí přijatých PGRLF během několika dnů od spuštění. I přes vysoký počet přijatých žádostí je tento program pro zájemce o podporu stále otevřen, a mohou se do něj hlásit prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře na www.pgrlf.cz. Společnost PGRLF dlouhodobě podporuje české zemědělství prostřednictvím specializovaných programů podpor. Spolu s těmito stávajícími programy PGRLF ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství spustilo zcela nový program PROVOZ 2020, kterým tak, Pokračování »

PGRLF zve na výstavu Naše pole

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. zve všechny příznivce zemědělské techniky a nevšedních odrůd plodin na již 20. ročník zemědělské výstavy Naše pole, která se tradičně uskuteční v Nabočanech u Chrudimi. Se zástupci naší společnosti se mohou návštěvníci potkat osobně během firemního polního dne v úterý 23. června 2020 od 9:30 do 14.30. PGRLF zde mimo jiné představí i nově spuštěný program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. Přijďte se k nám poradit, jak ještě více podpořit vaše podnikání.

PGRLF spouští nový program podpory PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevírá nový program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí bude spuštěn 15. června 2020 v 9.00 hodin. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství připravila společnost PGRLF program, který je určen malým a středním zemědělským podnikům, jako jedno z dílčích opatření přijatých na podporu českého zemědělství, které bylo nepříznivě zasaženo v souvislosti s pandemií COVID-19. Tento program byl již schválen vládou ČR a následně notifikován Evropskou komisí.  „Ministerstvo zemědělství již v minulých měsících posílilo rozpočet společnosti PGRLF, a to i s ohledem na tento nový program, ve kterém je aktuálně alokováno celkem 500 miliónů korun. Je to okamžitá pomoc Pokračování »

Vláda ČR schválila pravidla nového programu poskytování podpory PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. připravilo zcela nový program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, jehož pravidla pro poskytování podpor byla dnešním dnem schválena vládou ČR. Během dnešního jednání vlády ve Strakově akademii byla projednána pravidla nového program PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru. Tento program byl odsouhlasen a dále bude postoupen ke konečnému schválení Evropské komisi. „V současné krizové situaci se ještě více ukázalo, jak zásadní význam tuzemské zemědělství a potravinářství má. Naší snahou proto nyní je přijímat opatření, která pomohou eliminovat budoucí ztráty. Dnes schválený program je tak jedním z nich. Pomůže Pokračování »

11. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec bylo ukončeno

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes v 9.00 hodin otevřel příjem žádostí do dalšího kola programu Investiční úvěry Zemědělec. Stanovený limit 250 žádostí byl již naplněn, 11. kolo tohoto programu se tímto uzavírá.  Program Investiční úvěry Zemědělec se již řadu let řadí mezi nejvyhledávanější podpory společnosti PGRLF, což dokládá i rychlé naplnění kvóty pro příjem žádostí v řádu několika minut.   „Program Investiční úvěry Zemědělec patří z hlediska podpor ze strany Ministerstva zemědělství k důležitým subvencím pro malé a střední podniky v oblasti zemědělské prvovýroby. Nejen s ohledem na stávající situaci v rámci českého zemědělství jsme se proto rozhodli program otevřít dříve, aby byla Pokračování »

Klienti PGRLF mohou žádat o odklad splátek

PGRLF informuje své klienty v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 177/2020 Sb., že na webových stránkách společnosti nyní naleznou ke stažení žádost o odklad splátek úvěrů poskytnutých PGRLF. Kompletní žádost je k dispozici v sekci KE STAŽENÍ. Žádosti lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu info@pgrlf.cz (akceptujeme odesílatele s kontaktní e-mailovou adresou evidovanou u PGRLF), dále přes datovou schránku, nebo klasickou poštou.