Termín otevření 2. kola příjmů žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje své klienty, že v termínu 23. října 2019 v 9:00 bude otevřeno 2. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví. Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a obce. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do Pokračování »

Společnost PGRLF, a.s. podpořila Krajskou soutěž v orbě

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se již po několikáté stal partnerem Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol s mezinárodní účastí. Nadaní studenti z České republiky, Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska již po patnácté změřili své síly ve znojemských Mašovicích na Krajském mistrovství v orbě žáků a žákyň zemědělských škol. Společnost PGRLF, a.s. se zde představila nejen jako partner, ale také si pro mladé zemědělce připravila zajímavou přednášku. „Součástí prezentace fondu byl i odborný seminář, který posluchače seznámil s jednotlivými programy podpor PGRLF, a.s., a také přinesl jistou osvětu co do možností financování zemědělských strojů, zajištění pojištění, nebo například Pokračování »

PGRLF, a.s. se představí na seminářích Programu rozvoje venkova 2014–2020

Nejnovější možnosti čerpání finančních prostředků pro zemědělce a lesníky – tak to je hlavní téma podzimního semináře Programu rozvoje venkova 2014–2020, který organizuje Regionální agrární komora Pardubického kraje ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Přednášky jsou pořádány pro Královehradecký, Pardubický a Liberecký kraj s ohledem na právě vyhlášené 8. kolo příjmu žádostí o podporu. Přednášky se uskuteční se 25.–26. září v městysu Mlázovice a pardubické části Černá za Bory. Aktuální informace naleznete na www.rakpa.cz.   

PGRLF, a.s. podpoří soutěž studentů z Česka, Slovenska, Rakouska, Polska i Maďarska

Společnost PGRLF, a.s. srdečně zve již na 15. ročník Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol s mezinárodní účastí, který proběhne ve dnech 18.–19. září 2019 v jihomoravských Mašovicích. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se zde představí už po několikáté nejen jako partner celé akce, ale i jako odborný přednášející s tématem „Aktuální podpory pro zemědělce“. V soutěži v orbě se tradičně utkají žáci z České republiky a Rakouska, letos se poprvé zúčastní i zástupci studentů ze Slovenska, Polska a Maďarska.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. zve na Den Zemědělce

Letos poprvé se společnost PGRLF, a.s. představí na Celostátní kontraktační výstavě a předvádění zemědělské techniky, jinak známé jako Den Zemědělce. Do stánku Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. mohou návštěvníci zavítat kdykoliv během výstavy v Kámeni ve dnech 11.–12. září 2019. Referenti společnosti budou připraveni poskytnout veškeré informace o jednotlivých programech PGRLF, nebo pomoci s vyplněním konkrétních žádostí o podporu. Více o celé akci na https://www.denzemedelce.cz/

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vykázal nejvyšší číslo návštěv svého stánku na agrosalonu Země živitelka za poslední 3 roky

I v letošním roce se Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. představil během mezinárodní výstavy Země živitelka na Výstavišti v Českých Budějovicích. Maximální informovanost a podpora stálým i novým klientům – to jsou hlavní atributy, kterými se mohl pyšnit stánek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., který se nacházel na tradičním místě v pavilonu T1 na Výstavišti v Českých Budějovicích. „V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený nárůst návštěv stánku PGRLF – především z řad zemědělců a vlastníků lesů, kteří se velmi podrobně zajímali o naše produkty, které by mohly v budoucnu podporovat jejich podnikání,“ řekl předseda představenstva, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck. Celkový Pokračování »

Přípravy na agrosalon Země živitelka jsou v plném proudu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. srdečně zve na Mezinárodní agrosalon Země živitelka, který se uskuteční ve dnech 22. – 27. srpna 2019 v Českých Budějovicích. Slavnostní zahájení 46. ročníku agrosalonu započne v 10hod. na Výstavišti České Budějovice. Stánek PGRLF budou moct všichni návštěvníci navštívit v pavilonu T1. Více na https://www.zemezivitelka.cz.  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. vystoupí na 46. ročníku agrosalonu Země živitelka

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. se jako každý rok stane součástí Mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který proběhne ve dnech 22. – 27. srpna 2019 v Českých Budějovicích. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond jakožto vystavovatel a spolupořadatel poskytne návštěvníkům zemědělské výstavy veškeré informace o společnosti, jejím fungování a souhrn mechanismů, kterými se PGRLF zabývá. Rovněž nabídne podporu pro nové i stávající žadatele o dotace a další programy společnosti. „Účastníky agrosalonu Země živitelka srdečně zveme do stánku Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, který naleznou v pavilonu T1. Po celou dobu trvání výstavy budeme návštěvníkům Pokračování »

Tisková zpráva

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (dále jen „PGRLF“) si dovoluje uvést, že jako kapitálová akciová společnost realizuje vedle jiného také některé postupy uvedené v zákoně č.252/1997 Sb., o zemědělství. Mezi tyto postupy patří poskytování některých typů podpor v rámci jednotlivých programů podpor, přičemž v případě schválení poskytnutí podpory jsou s žadateli o podporu uzavírány v soukromoprávním režimu smlouvy dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. PGRLF se nepodílí na plnění rozpočtu EU a nepřijímá žádné finanční prostředky z EU a při své činnosti se důsledně řídí platným právním řádem České republiky. Činnost PGRLF je založena na principu transparentnosti, Pokračování »

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2019 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2019. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek včetně formuláře žádosti jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím elektronického příjmu žádostí na www.pgrlf.cz.