Ve druhém kole Investičních úvěrů Lesnictví bylo dosaženo stanoveného limitu žádostí

Dnes, 23. 10. 2019, uzavíráme příjem žádostí v rámci 2. kola programu Investiční úvěry Lesnictví. Důvodem ukončení je dosažení maximálního počtu podaných žádostí v daném kole, které je pravidly programu stanoveno na 100 žádostí. Všem našim klientům děkujeme za projevený zájem o tento program PGRLF, a.s. V případě zájmu o další možnosti investičních podpor PGRLF, a.s. pro subjekty podnikající v oblasti lesnictví či zpracování dřeva upozorňujeme na kontinuální příjem žádostí v rámci programů Lesní hospodář či Zpracovatel dřeva. Klienty, kteří podali žádost, si dovolujeme upozornit na nutnost doplnit 2. část žádosti do 48 hodin od jejího podání.

PGRLF stanovil základní sazbu podpory u programů Zemědělec a dalších

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec ve výši 2,30% p.a. Sazba 2,30% p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena o další jeden procentní bod. “Základní sazba podpory u programu Zemědělec se v porovnání s rokem 2018 navýšila. Tato sazba je stanovena na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí a je rovněž adekvátní k vývoji úrokových sazeb,” řekl předseda představenstva PGRLF, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck. Rovněž byla ustanovena sazba podpor programů Lesní hospodář, Zpracovatel Pokračování »

PGRLF jako partner 230. Žofínského fóra

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se dnes, tj. 16. října 2019, zúčastnil jako partner a sponzor 230. Žofínského fóra, které se neslo v duchu podtitulu Potraviny a jejich kvalita z pohledu českého zákazníka. V rámci tohoto zajímavého a jedinečného setkání vystoupil mezi jinými i ministr zemědělství, Ing. Miroslav Toman, CSc. Součástí fóra bylo předání Cen za nejlepší inovativní potravinářské výrobky. O významnosti této soutěže svědčí i fakt, že letos bylo přihlášeno celkem 54 produktů z jednadvaceti českých společností.

Napsali o nás… v Blesk.cz

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. podpořil Krajskou soutěž v orbě. Více na stránkách www.blesk.cz nebo níže po rozkliknutí fotografie. https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/619772/mistrovstvi-v-orbe-ovladla-divka-mladikum-nedala-sanci.html

V podepisování “Potvrzení pojišťovny” dochází ke změně a bude ukončen příjem žádostí v programu „Pojištění“

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje své klienty, že v letošním roce budou nově spolupracující pojišťovny Agra pojišťovna, Allianz pojišťovna, Česká pojišťovna a Generali pojišťovna vystavovat „Potvrzení pojišťovny“ o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok („Potvrzení pojišťovny“) s elektronickým podpisem (generovaný strojový podpis). U ostatních pojišťoven zůstává zachován původní způsob vystavování „Potvrzení pojišťovny“ s vlastnoručním podpisem zaměstnance pojišťovny. Potvrzení pojišťovny klient vždy opatří podpisem a originál podepsaného „Potvrzení pojišťovny“ doručí PGRLF, a.s. Tímto bychom vás rádi upozornili, že dne 30. října 2019 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programů finanční podpora pojištění a finanční podpora pojištění lesních Pokračování »

Dočasné omezení přístupu na webové stránky PGRLF, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje všechny své klienty, že v rámci zkvalitnění našich služeb budou na webových stránkách společnosti prováděny změny, které mohou ve dne 27. září 2019 mezi 16 a 17hod. omezit přístup na portál www.pgrlf.cz. Tímto se všem klientům omlouváme a děkujeme za pochopení.

Termín otevření 2. kola příjmů žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. informuje své klienty, že v termínu 23. října 2019 v 9:00 bude otevřeno 2. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví. Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a obce. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do Pokračování »

Společnost PGRLF, a.s. podpořila Krajskou soutěž v orbě

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. se již po několikáté stal partnerem Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol s mezinárodní účastí. Nadaní studenti z České republiky, Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska již po patnácté změřili své síly ve znojemských Mašovicích na Krajském mistrovství v orbě žáků a žákyň zemědělských škol. Společnost PGRLF, a.s. se zde představila nejen jako partner, ale také si pro mladé zemědělce připravila zajímavou přednášku. „Součástí prezentace fondu byl i odborný seminář, který posluchače seznámil s jednotlivými programy podpor PGRLF, a.s., a také přinesl jistou osvětu co do možností financování zemědělských strojů, zajištění pojištění, nebo například Pokračování »

PGRLF, a.s. se představí na seminářích Programu rozvoje venkova 2014–2020

Nejnovější možnosti čerpání finančních prostředků pro zemědělce a lesníky – tak to je hlavní téma podzimního semináře Programu rozvoje venkova 2014–2020, který organizuje Regionální agrární komora Pardubického kraje ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem. Přednášky jsou pořádány pro Královehradecký, Pardubický a Liberecký kraj s ohledem na právě vyhlášené 8. kolo příjmu žádostí o podporu. Přednášky se uskuteční se 25.–26. září v městysu Mlázovice a pardubické části Černá za Bory. Aktuální informace naleznete na www.rakpa.cz.