Napsali o nás… v časopisu Selská revue

Již po několikáté společnost PGRLF podpořila mladé a nadějné zemědělce v rámci soutěže v orbě v jihomoravských Mašovicích. Detailnější informace z této zajímavé akce naleznete v článku, který vyšel v aktuálním čísle časopisu Selská revue (viz níže, po rozkliknutí).

PGRLF, a.s. vystoupilo během diskuze pořádané ČMSZP

Již po šestadvacáté se uskutečnilo tradiční podzimní setkání zemědělských podnikatelů ve Skalském dvoře. Letošní akce pořádaná Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání nesla hlavní téma „Podmínky hospodaření ve střednědobém horizontu“ a proběhla 4.–5. listopadu 2019. Ve večerní moderované diskuzi na téma „Adaptace na změny v zemědělství“ vystoupil mimo jinými i předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck.

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2019. Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor.   „Stanovení sazby podpory pojištění je nedílnou součástí programů PGRLF, a.s., do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. V letošním roce byla oproti roku 2018 sazba podpory navýšena u speciálních plodin z 55 % na 58 %, u ostatních plodin ze 42 % na 45 % a u Pokračování »

Napsali o nás… v týdeníku Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. podpořil letos na podzim mladé oráče. Na tuto zajímavou událost byla pozvána řada zástupců médií včetně týdeníku Zemědělec, který celé snažení studentů středních škol zaznamenal ve svém 45. čísle, které vyšlo 4. listopadu 2019. Celé znění článku si můžete přečíst níže po rozkliknutí obrázku.

Dočasný výpadek příjmu žádostí o podporu

Vážení klienti, v sobotu 9. listopadu 2019 v čase od 5:00 hod. do 11:00 hod. bude probíhat řízený výpadek elektrické energie ve společnosti PGRLF, a.s. Vzhledem k této skutečnosti nebude ze strany PGRLF možné přijímat žádosti o podporu přes webové stránky www.pgrlf.cz. V momentě opětovného nastartování systému budou veškeré akce na webových stránkách znovu dostupné. Dle aktuální situaci se však čas výpadku může změnit. Děkujeme za pochopení.

2. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví dosáhlo svého limitu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu 23. října 2019 otevřel v 9 hod. dopoledne 2. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví. V tentýž den bylo dosaženo limitu 100 žádostí, a proto se toto kolo uzavírá. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dnes, tj. 23. října 2019, otevřel program Investiční úvěry Lesnictví, který byl určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a lesní školkařské činnosti. Rovněž byl určen i pro vlastníky lesa a obce. „Program Investiční úvěry Lesnictví se těší u hospodářů velké oblibě a ukazuje, že jde Pokračování »

Ve druhém kole Investičních úvěrů Lesnictví bylo dosaženo stanoveného limitu žádostí

Dnes, 23. 10. 2019, uzavíráme příjem žádostí v rámci 2. kola programu Investiční úvěry Lesnictví. Důvodem ukončení je dosažení maximálního počtu podaných žádostí v daném kole, které je pravidly programu stanoveno na 100 žádostí. Všem našim klientům děkujeme za projevený zájem o tento program PGRLF, a.s. V případě zájmu o další možnosti investičních podpor PGRLF, a.s. pro subjekty podnikající v oblasti lesnictví či zpracování dřeva upozorňujeme na kontinuální příjem žádostí v rámci programů Lesní hospodář či Zpracovatel dřeva. Klienty, kteří podali žádost, si dovolujeme upozornit na nutnost doplnit 2. část žádosti do 48 hodin od jejího podání.

PGRLF stanovil základní sazbu podpory u programů Zemědělec a dalších

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec ve výši 2,30% p.a. Sazba 2,30% p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena o další jeden procentní bod. “Základní sazba podpory u programu Zemědělec se v porovnání s rokem 2018 navýšila. Tato sazba je stanovena na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí a je rovněž adekvátní k vývoji úrokových sazeb,” řekl předseda představenstva PGRLF, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck. Rovněž byla ustanovena sazba podpor programů Lesní hospodář, Zpracovatel Pokračování »