Programy PGRLF Lesní hospodář, Zpracovatel a Zpracovatel dřeva pokračují i po novém roce

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. bude i nadále pokračovat v poskytování podpory v rámci programů Lesní hospodář, Zpracovatel a Zpracovatel dřeva. Od 1. ledna 2021 mohou žadatelé dále získávat podpory v programech Lesní hospodář, Zpracovatel nebo Zpracovatel dřeva. Nově budou klienti žádající o podporu dokládat méně dokumentů, než tomu bylo doposud. „Společně s prodloužením možnosti podávat žádosti do těchto programů podpor došlo také ke snížení administrativní zátěže klientů. Celý proces žádosti by se tak měl pro klienty usnadnit,“ řekl předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck. Jedná se podporu ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů a maximální sazba podpory může Pokračování »

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2020. Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor. Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 50 % až 65 % uhrazeného pojistného: 65 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek 50 % uhrazeného pojistného v rámci Pokračování »

Společnost PGRLF do 30.10.2020 přijímá dokumenty elektronickou formou

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací na území České republiky a usnesením vlády České republiky ze dne 21. října 2020 společnost PGRLF přijala nová opatření. Nyní je možné do 30. října 2020 doručit podepsané dokumenty vztahující se k podpůrným programům Finanční podpory pojištění prostřednictvím elektronické pošty nebo datové schránky. Nicméně originály těchto dokumentů je nutné následně doložit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů od výzvy ze strany PGRLF. Jedná se zejména o potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok.

Společnost PGRLF stanovila základní sazbu podpory u programu Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil základní sazbu podpory u programu Zemědělec ve výši 2,50 % p.a. Sazba 2,50 % p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena o další jeden procentní bod.

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ukončila 3. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví

Ve středu 14. října 2020 v 9.00 hodin byl spuštěn příjem žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví. Limit přijatých žádostí byl již naplněn, 3. kolo tohoto programu se tímto uzavírá. Program Investiční úvěry Lesnictví patří mezi důležité tituly podpory lesním hospodářům ze strany PGRLF. Cílem je vytvořit předpoklady pro stabilizaci a rozvoj sektoru lesního hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení pro hospodaření v lese, nebo pro lesní školkařskou činnost. Podporovaná investice by tedy měla vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti daného podniku. Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. nabízí pro subjekty v oblasti Pokračování »

Program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru bude ukončen 30. září 2020

V polovině června 2020 spustila společnost PGRLF zcela nový program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru, který je určen pro malé a střední podniky v oblasti zemědělské prvovýroby, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s pandemií COVID-19. Společnost PGRLF stále přijímá žádosti o podporu, avšak poslední den pro podání žádosti je stanoven na středu 30. září 2020, kdy bude příjem žádostí ukončen. Do programu Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru se lze hlásit prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.pgrlf.cz. Žadatel může spolu s žádostí doložit i kopii úvěrové smlouvy. V případě, že ji aktuálně nevlastní, má po podání žádosti o podporu Pokračování »

PGRLF otevře 3. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje  3. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví. Spuštění příjmu žádostí proběhne ve středu 14. října 2020 od 9.00 hodin. Program Investiční úvěry Lesnictví patří mezi důležité podpory lesním hospodářům ze strany společnost PGRLF. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Samotný úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. „Program Investiční úvěry Lesnictví Pokračování »