Spolupracující pojišťovny

V souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. poskytne Fond finanční podporu žadateli, který má sjednanou pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Kterákoliv pojišťovna se může na Fond obrátit se žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci.

K 1. 1. 2016 smlouvu o spolupráci s Fondem uzavřela:

  1. Allianz pojišťovna, a.s.
  2. Česká pojišťovna, a.s.
  3. ČSOB Pojišťovna, a.s.
  4. Generali Pojišťovna a.s.
  5. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
  6. Kooperativa pojišťovna, a.s.
  7. Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizační složka (Agra pojištovna)