Spolupracující pojišťovny

V souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory pojištění lesních porostů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. poskytne Fond finanční podporu žadateli, který má sjednanou pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci v rámci programu pojištění lesních porostů.

Kterákoliv pojišťovna se může na Fond obrátit se žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci v rámci programu pojištění lesních porostů.

 

K 1. 1. 2016 smlouvu o spolupráci s Fondem uzavřela:

  1. Česká pojišťovna, a.s.
  2. Generali Pojišťovna a.s.
  3. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
  4. Kooperativa pojišťovna, a.s.
  5. ČSOB Pojišťovna, a.s.