Spolupracující pojišťovny

V souladu se Zásadami pro poskytování finanční podpory pojištění lesních porostů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. poskytne PGRLF, a.s. finanční podporu žadateli, který má sjednanou pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má PGRLF, a.s. uzavřenou smlouvu o spolupráci v rámci programu pojištění lesních porostů.

Kterákoliv pojišťovna se může na PGRLF, a.s. obrátit se žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci v rámci programu pojištění lesních porostů.

Smlouvu o spolupráci s PGRLF, a.s. uzavřely následující pojišťovny:

  1. Generali Česká pojišťovna, a.s.
  2. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
  3. Kooperativa pojišťovna, a.s.
  4. ČSOB Pojišťovna, a.s.