Spolupracující banky

Spolupracující banky

V souladu s Pokyny pro poskytování podpory mohou poskytnout úvěry s podporou PGRLF, a.s. pouze subjekty, které s PGRLF, a.s. uzavřely Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor PGRLF, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy.

 1. Česká spořitelna, a.s.
 2. Československá obchodní banka, a.s.
 3. Equa bank a.s.
 4. Erste Leasing, a.s.
 5. Fio banka, a.s.
 6. Komerční banka, a.s.
 7. MONETA Money Bank, a.s.
 8. Oberbank AG pobočka Česká republika
 9. Raiffeisenbank, a.s.
 10. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb
 11. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 12. Leasing České spořitelny, a.s.