Spolupracující banky

Spolupracující banky

V souladu s Pokyny pro poskytování podpory mohou poskytnout úvěry s podporou PGRLF, a.s. pouze subjekty, které s PGRLF, a.s. uzavřely Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor PGRLF, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy. Ke 14. 12. 2017 to jsou:

 1. Česká spořitelna, a.s.
 2. Československá obchodní banka, a.s.
 3. Fio banka, a.s.
 4. MONETA Money Bank, a.s.
 5. Komerční banka, a.s.
 6. Oberbank AG pobočka Česká republika
 7. Raiffeisenbank, a.s.
 8. Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb
 9. Erste Leasing, a.s.
 10. Sberbank CZ, a.s.
 11. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 12. Waldviertler Sparkasse Bank AG
 13. Equa bank a.s.