Spolupracující banky
Podpora nákupu půdy

V souladu s Pokyny mohou poskytnout úvěry s podporou PGRLF, a.s. pouze subjekty, které s PGRLF, a.s. uzavřely Smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor PGRLF, a.s. v rámci programu Podpora nákupu půdy.

 

 1. Česká spořitelna, a.s.
 2. Československá obchodní banka, a.s.
 3. Fio banka, a.s.
 4. IMPULS-Leasing-Austria s.r.o.
 5. Komerční banka, a.s.
 6. Leasing České spořitelny, a.s.
 7. MONETA Money Bank, a.s.
 8. Oberbank AG pobočka Česká republika
 9. Raiffeisenbank a.s.
 10. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 11. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb