Podpora nákupu půdy pro klienty Raiffeisenbank, a.s.

Dne 2. 4. 2015 byla uzavřena Smlouva o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. mezi PGRLF, a.s. a Raiffeisenbank, a.s. Klienti Raiffeisenbank, a.s. mohou tedy využít možnosti uzavřít úvěry s podporou PGRLF, a.s. v rámci programu „Podpora nákupu půdy“.