Archiv pro rubriku: Aktuality

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. zve na Den Zemědělce

Stejně jako v minulých letech se i v letošním roce představí společnost PGRLF, a.s. na Celostátní kontraktační výstavě a předvádění zemědělské techniky, jinak známé jako Den Zemědělce. Do stánku Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. mohou návštěvníci zavítat kdykoliv během výstavy v Kámeni ve dnech 11.–12. září 2019. Referenti společnosti budou připraveni poskytnout veškeré informace o jednotlivých programech PGRLF, nebo pomoci s vyplněním konkrétních žádostí o podporu. Více o celé akci na https://www.denzemedelce.cz/

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vykázal nejvyšší číslo návštěv svého stánku na agrosalonu Země živitelka za poslední 3 roky

I v letošním roce se Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. představil během mezinárodní výstavy Země živitelka na Výstavišti v Českých Budějovicích. Maximální informovanost a podpora stálým i novým klientům – to jsou hlavní atributy, kterými se mohl pyšnit stánek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., který se nacházel na tradičním místě v pavilonu T1 na Výstavišti v Českých Budějovicích. „V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený nárůst návštěv stánku PGRLF – především z řad zemědělců a vlastníků lesů, kteří se velmi podrobně zajímali o naše produkty, které by mohly v budoucnu podporovat jejich podnikání,“ řekl předseda představenstva, Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck. Celkový Pokračování »

Přípravy na agrosalon Země živitelka jsou v plném proudu

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. srdečně zve na Mezinárodní agrosalon Země živitelka, který se uskuteční ve dnech 22. – 27. srpna 2019 v Českých Budějovicích. Slavnostní zahájení 46. ročníku agrosalonu započne v 10hod. na Výstavišti České Budějovice. Stánek PGRLF budou moct všichni návštěvníci navštívit v pavilonu T1. Více na https://www.zemezivitelka.cz.  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. vystoupí na 46. ročníku agrosalonu Země živitelka

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. se jako každý rok stane součástí Mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který proběhne ve dnech 22. – 27. srpna 2019 v Českých Budějovicích. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond jakožto vystavovatel a spolupořadatel poskytne návštěvníkům zemědělské výstavy veškeré informace o společnosti, jejím fungování a souhrn mechanismů, kterými se PGRLF zabývá. Rovněž nabídne podporu pro nové i stávající žadatele o dotace a další programy společnosti. „Účastníky agrosalonu Země živitelka srdečně zveme do stánku Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, který naleznou v pavilonu T1. Po celou dobu trvání výstavy budeme návštěvníkům Pokračování »

Tisková zpráva

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (dále jen „PGRLF“) si dovoluje uvést, že jako kapitálová akciová společnost realizuje vedle jiného také některé postupy uvedené v zákoně č.252/1997 Sb., o zemědělství. Mezi tyto postupy patří poskytování některých typů podpor v rámci jednotlivých programů podpor, přičemž v případě schválení poskytnutí podpory jsou s žadateli o podporu uzavírány v soukromoprávním režimu smlouvy dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. PGRLF se nepodílí na plnění rozpočtu EU a nepřijímá žádné finanční prostředky z EU a při své činnosti se důsledně řídí platným právním řádem České republiky. Činnost PGRLF je založena na principu transparentnosti, Pokračování »

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2019 zahajuje příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek. V souladu se Zásadami pro poskytování podpory bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2019. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek včetně formuláře žádosti jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím elektronického příjmu žádostí na www.pgrlf.cz.

V prvním kole Investičních úvěrů Lesnictví bylo dosaženo limitu 100 žádostí

Dnes, 17. července 2019, uzavíráme příjem žádostí v rámci 1. kola programu Investiční úvěry Lesnictví. Důvodem ukončení je dosažení maximálního počtu podaných žádostí v daném kole, které bylo pravidly programu stanoveno na 100 žádostí. Všem našim klientům děkujeme za projevený zájem o tento program PGRLF. Termín otevření dalšího kola příjmu žádostí bude včas zveřejněn na webu PGRLF. Klienty, kteří podali žádost, si dovolujeme upozornit na nutnost doplnit 2. část žádosti do 48 hodin od jejího podání.

Sazby podpor pro 2. čtvrtletí 2019

Představenstvo PGRLF, a.s., schválilo v souladu s platným zněním Pokynů k programům podpory Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař a Zpracovatel základní sazbu podpory pro 2. čtvrtletí 2019 ve výši 2,25 % p.a., a to pro žádosti přijaté v období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019. Výše sazby podpory uvedených programů se vyhlašuje vždy po ukončení každého kalendářního čtvrtletí.

Termín otevření 1. kola příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví

Informujeme klienty, že 1. kolo příjmu žádostí v rámci nového programu Investiční úvěry Lesnictví bude otevřeno dne 17. července 2019 v 9:00. Program Investiční úvěry Lesnictví je určen pro podnikatele, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství nebo lesní školkařskou činností, vlastníky lesa a obce. Úvěr může být poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. V rámci programu je možné poskytnout podporu v režimu de minimis na snížení jistiny úvěru, jejíž výše  činí maximálně korunový ekvivalent částky 50 000 EUR (20 000 EUR) a zároveň maximálně do výše 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole programu Investiční úvěry Lesnictví, Pokračování »

Nový program Investiční úvěry Lesnictví

Lesníci mohou ještě letos získat až 210 milionů korun na nákup techniky, kterou můžou využít k péči o lesy a lesní školky. Je to další krok Ministerstva zemědělství, jak jim usnadnit boj s kůrovcovou kalamitou. Nový program Investiční úvěry Lesnictví Ministerstvu schválila vláda. Nový program Investiční úvěry Lesnictví je určený primárně na nákup techniky do lesů a lesních školek, konkrétně například na traktory, vleky na odvoz dříví, štěpkovače nebo na technologie pro asanaci kůrovcového dříví.   „Celkem máme v novém programu připraveno na nákup lesnické techniky až 210 milionů korun. Lesníci je dostanou prostřednictvím zvýhodněného investičního úvěru, kdy věřitelem bude Podpůrný a Pokračování »