– do podprogramu speciální plodiny se řadí i produkce trav a jetelovin pěstovaných na semeno.

– podpora náleží na pojistné uhrazené do termínu ukončení příjmu žádostí tj. 1.10.2014!